Zamknij
REKLAMA

IV Ogólnopolska Konferencja dla Nauczycieli Muzyki

IV Ogólnopolska Konferencja dla Nauczycieli Muzyki
  • czwartek 3 listopada
  • 16.11.2020 - 21.11.2020
  • online
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza nauczycieli muzyki szkół ogólnokształcących na IV Ogólnopolską Konferencję dla Nauczycieli Muzyki Szkół Ogólnokształcących poświęconej muzyce polskiej i sztuce jej wykonania. Nietypowo, gdyż w tym roku uczestnicy spotkają się z ekspertami w przestrzeni wirtualnej pozostając bezpiecznie przed ekranami komputerów. Wychodząc naprzeciw nowym warunkom pracy konferencja zmieniając swój charakter rozciągnie czas trwania do 6 dni tak, aby czas spędzony przed monitorem nie był zbyt uciążliwy, a wiedza zdobyta podczas wykładów i warsztatów mogła być przyswojona stopniowo. Program konferencji to jednak nie tylko udostępnianie materiałów, nagrań wykładów i warsztatów przez platformę ZOOM, ale również możliwość stałej wymiany doświadczeń, zdań i opinii pomiędzy nauczycielami z całej Polski. Wirtualny charakter konferencji umożliwi udział nawet 300 osób, które budują społeczność nauczycieli muzyki.

Termin: 16-21.11.2020 r.Koszt udziału w konferencji: 100 złZgłoszenia należy nadsyłać na adres edukacja@nifc.pl do 8.11.2020 r.

Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz pełen program Konferencji znajduje się na stronie: https://muzeum.nifc.pl/.../1019_iv-ogolnopolska...

Szczegółowy program konferencji:

1. Sztuka wykonania. Muzyka klasycznaNagranie rozmowy z Pawłem Wakarecym połączonej z recitalem fortepianowymLaureat nagrody dla najlepszego polskiego pianisty w XVI Konkursie Chopinowskim w 2010 roku rozpocznie konferencję recitalem fortepianowym. Zaproszony do rozmowy podzieli się refleksją na temat roli wykonawcy w muzyce klasycznej i doświadczeniami związanymi z wykonywaniem repertuaru muzyki polskiej z lat 1795-1918, prezentując rozwój muzyki tego czasu na przykładzie formy poloneza. Odpowie także na pytania uczestników konferencji.

2. Sztuka wykonania. Muzyka dawnaNagranie wykładu Martyny PastuszkiRola wykonawcy w muzyce dawnej nie jest taka sama, jak w muzyce klasycznej. Podstawowa różnica dotyczy ilości informacji zawartych w zapisie nutowym. Jak docenić kunszt wykonawczy w przypadku muzyki dawnej? Opowie o tym skrzypaczka związana z nurtem wykonawstwa historycznego, dyrektor artystyczny {oh!} Orkiestry Historycznej.

3. Sztuka wykonania. Muzyka tradycyjna – wykładNagranie wykładu Janusza PrusinowskiegoDla zrozumienia muzyki tradycyjnej kluczowe są zasady wariantowości i improwizacji. Muzyka tradycyjna przekazywana jest ustnie. Nie istnieje w niej podział na kompozytora i wykonawcę. Melodie grane ze słuchu nieustannie się zmieniają, przybierając lokalne i indywidualne kształty i inspirując powstawanie nowych. Muzykanci komunikują się ze sobą nawzajem oraz z tancerzami, którzy również mają wpływ na muzykę. Na czym dokładnie polega kunszt muzykanta? Opowie o tym Janusz Prusinowski, który tradycyjnej gry na skrzypcach uczył się od największych mistrzów tej sztuki.

4. Sztuka wykonania. Głos ludzki – wykładNagranie wykładu Barbary Kingi MajewskiejGłos to instrument najsilniej związany z cielesnością wykonawcy. Różne techniki śpiewu mają na celu stworzenie szerokiego spektrum środków wyrazu artystycznego. W jaki sposób ciało warunkuje śpiew, a w jaki głos warunkuje wykonanie? Opowie o tym śpiewaczka znana z udziału w oryginalnych projektach artystycznych, która w swojej twórczości łączy inspiracje płynące z rozmaitych tradycji śpiewaczych.

5. Śpiew i improwizacja zespołowaNagranie tutorialu chóralnego Lilianny KrychKażda grupa dzieci, w tym także szkolna klasa, może funkcjonować jak mały chór lub zespół improwizujący głosem. Wraz z wokalistami i improwizatorami zaprosimy do wspólnego śpiewu: ćwiczenia aktywujące ciało i głos przygotują nas do śpiewu jedno i wielogłosowego z wykorzystaniem muzyki polskiej (Z. Noskowski), a także zbiorowej improwizacji amerykańską metodą Conduction nadającą się do wykorzystania w pracy z osobami na każdym poziomie edukacji muzycznej. W tutorial wplecione będą także praktyczne sposoby na wykorzystanie elementów sztuki dyrygenckiej w codziennej pracy w szkole.

6. Słuchanie ciałemNagranie tutorialu tanecznego Marii StokłosyCelem warsztatów jest wykorzystanie praktyk choreograficznych do obcowania z muzyką. Jeśli taniec i muzykę łączy pierwotna więź, to jakie są tego konsekwencje dla współczesnego odbiorcy sztuki? Aktywności taneczne mogą posłużyć do nauki uważniejszego słuchania muzyki. Odpowiadanie ruchem na to, co słyszymy, pomaga skoncentrować się na toku muzyki. Muzyka może porwać ciało do tańca, a nawet wprowadzić w trans. Stawianie jej oporu to także inspirujące wyzwanie. Słuchanie poprzez taniec zbliża do muzyki, jednocześnie zachęcając do wsłuchania się w siebie samego.

7. Kim jest wykonawca? Perspektywa filozoficznaNagranie wykładu Anny ChęćkiCo na temat roli wykonawcy w muzyce klasycznej ma do powiedzenia filozofia muzyki? Opowie o tym filozofka i pianistka, której szczególnie bliska jest refleksja nad wykonywaniem muzyki. Połączenie dwóch punktów widzenia pozwala skierować filozoficzne spojrzenie na muzykę nie od zewnątrz, ale niejako od środka, pomyśleć o niej nie z perspektywy słuchacza, ale wykonawcy.

8. Cepeliada czy najpiękniejsza ze wszystkich? Jak opowiadać o muzyce polskiej ludziom, którzy nie są nią zainteresowani?Mimo pewnego renesansu zainteresowania muzyką polską, wciąż bywa ona przedmiotem różnych, często przeciwstawnych opinii. Dla jednych jest przedmiotem uwielbienia, dla innych zjawiskiem co najwyżej drugorzędnym.Dr hab. Ignacy Zalewski, kompozytor i Dziekan Wydziału Kompozycji UMFC, zafascynowany mniej znaną muzyką polską z XIX wieku przedstawi swój ogląd przyczyn tego stanu rzeczy oraz możliwych dróg wyjścia. Opowiadanie o muzyce polskiej, jak każdy inny wartościowy temat, na którym nam zależy, powinno być traktowane z ambicją. Muzyka polska XIX wieku może być bowiem dla współczesnego słuchacza wartą uwagi alternatywą.

8. Mówienie o muzyce. Muzyka polskaWarsztaty online prowadzone na żywo przez Pawła Siechowicza za pośrednictwem komunikatora internetowego ZOOM.Jak mówić o muzyce? Tak jak o wszystkim, co ma dla nas znaczenie. Własnymi słowami i z zaangażowaniem. Wczuwając się w sytuację ucznia, który nie posługuje się sprawnie technicznym językiem opisu muzyki, sięgniemy po metafory i opisowe porównania. Spróbujemy ubrać muzykę polską skomponowaną w latach 1795–1918 w opisy utkane z własnych słów, dzięki czemu nasze doświadczenie muzyki przestanie być czymś zupełnie prywatnym i będziemy mogli podzielić się nim z innymi.

9. Krytyka muzyczna. Pisanie o wykonywaniu muzykiWarsztaty online prowadzone na żywo przez Krzysztofa Stefańskiego za pośrednictwem komunikatora internetowego ZOOM.Redaktor działu recenzji dwutygodnika Ruch Muzyczny podzieli się z nami refleksją nad wyzwaniami związanymi ze znajdowaniem słów adekwatnych do opisu muzyki. Przedstawi wybór szczęśliwych przypadków, kiedy krytykowi muzycznemu udało się słowami uchwycić coś z unikalnej specyfiki wydarzenia muzycznego, w którym uczestniczył i o którym zaświadczył w swojej recenzji. W kilkuosobowych grupach będziemy mogli dyskutować dobre przykłady pisania o muzyce.

10. Spotkanie autorskie z Danutą GwizdalankąSpotkanie z Danutą Gwizdalanką, autorką podręcznika historii muzyki dla uczniów szkół muzycznych i najbardziej poczytną polską autorką książek o muzyce, dotyczyć będzie jej dwóch najnowszych książek 100 lat z dziejów polskiej muzyki oraz Symfonia na 444 głosy.

11. Duety na dwoje skrzypiec Augusta Fryderyka DuranowskiegoNagranie recitalu Martyny Pastuszki i Adama Pastuszki z repertuarem należącym do repertuaru objętego programem Dziedzictwo Muzyki Polskiej. Żywy przykład, jak interesujące może być odkrywanie tego w dużej mierze zapomnianego repertuaru.

Serdecznie zapraszamy!

foto NIFC/Małgorzata Kazur

grudzień 2020


24.11 wtorek 14.12 poniedziałek
Inwentaryzacja źródeł ciepła w gminie Młodzieszyn
3.12 czwartek
Bezpłatne badanie wzroku w Rybnie
6.12 niedziela
Mikołajki miejskie 2020
6.12 niedziela
Mikołajki Sochaczew 2020
6.12 niedziela
Artystyczne Kramnice ONLINE
9.12 środa
Zbiórka krwi na plac Kościuszki
12.12 sobota
Melodie dla Uszka Maluszka