Zamknij
REKLAMA
REKLAMA

Wykończenia wnętrz

Zatrudnie ludzi do pracy przy elewacjach i wykończeniach wnętrz. Praca od poniedziałku do piątku, atrakcyjne wynagrodzenie, terminowe wypłaty. Praca od zaraz.

tel. 782706825
email. Bm04.12ok@wp.pl

Zobacz całe ogłoszenie »

Ogłoszenie promowanePrzedłuż promocję tego ogłoszenia2021-06-17 09:37:38#7323

Szukamy Pizzaiolo! Merenda zaprasza do współpracy!

MERENDA SOCHACZEW ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

? Przygotowanie i wypiek pizzy,

? Dbanie o bardzo dobrą jakość produkowanego wyrobu

Oczekujemy:

? Zaangażowania i chęci do pracy,

? Uczciwości i punktualności,

? Książeczki sanepidowskiej lub gotowości do jej wyrobienia

Oferujemy:

? Uczciwe i czytelne zasady zatrudniania

? Atrakcyjne wynagrodzenie, terminowe wypłaty

? Szkolenie

? Miłą i przyjazną atmosferę

Zależy nam na osobach z chęcią do pracy i pozytywnym nastawieniem do ludzi.

Chętnych prosimy o składanie CV z klauzulą drogą mailową na adres:
pizza.sochaczew@gmail.com bądź w punkcie gastronomicznym ul. Pokoju 8, Sochaczew.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

email. pizza.sochaczew@gmail.com

Zobacz całe ogłoszenie »

Ogłoszenie promowanePrzedłuż promocję tego ogłoszenia2021-06-17 00:02:17#7321

Dyspozytor

Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej ogłasza nabór na stanowisko Dyspozytora w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie

1.Wymiar etatu: 1,

2.Liczba stanowisk pracy: 1,

3.Wymagania w stosunku do kandydata:
3.1. wymagania niezbędne:
a) wykształcenie minimum średnie,
b) podstawowa znajomość ustawy o czasie pracy kierowców,
c) umiejętność obsługi komputera i pakietu MS Office,
d) prawo jazdy kat. D,
e) umiejętność organizacji pracy własnej, pracy w zespole oraz koordynowanie działań,
f) samodzielność, skrupulatność, operatywność, asertywność,
g) dyspozycyjność ( praca zmianowa),
3.2. wymagania dodatkowe
a) znajomość topografii miasta oraz układu komunikacyjnego miasta
b) znajomość zagadnień związanych z komunikacja miejską,

4. Do zadań wykonywanych na ww. stanowisku w szczególności należy:
a) zabezpieczenie osób i autobusów do realizacji rozkładu jazdy,
b) wspólnie z innymi dyspozytorami sporządzanie grafików pracy kierowców autobusów,
c) nadzór nad prawidłowym wykonywaniem czynności kierowców autobusów,
d) nadzór nad osobami wykonującymi pracę w ramach dyżurów,
e) monitorowanie ruchu autobusów,
f) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań kierowców i dyspozytorni,
g) kierowanie, organizowanie oraz nadzór nad pracą kierowców autobusów.
e) według potrzeb czynności zaopatrzenia.

5. Warunki pracy na stanowisku:
Praca w Zakładzie Komunikacji Miejskiej odbywająca się według grafiku, również zmiany nocne.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZKM, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

7. Wymagane dokumenty:
a) podpisany życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, zawierający adres korespondencyjny, adres e-mail i nr telefonu kontaktowego,
b) podpisany list motywacyjny,
c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) oświadczenia, które umieszczone są na stronie dołączone do ww. naboru, bez których oferty nie będą rozpatrywane.
e) ewentualnie kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) dodatkowo powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji : ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Zakład Komunikacji Miejskiej w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Dyspozytor, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).?

8. Termin i miejsce złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Zakładu Komunikacji Miejskiej lub przesłać pocztą:

Zakład Komunikacji Miejskiej
Al. 600 lecia 90
96-500 Sochaczew

Z dopiskiem ?Nabór na stanowisko Dyspozytor? w terminie do 25.06.2021 r.

Decyduje data stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do zakładu.

Osoby do kontaktu:
Tadeusz Ficzygowski (046) 862-99-27 wew. 108
Monika Lubarska (046) 862-99-27 wew. 106

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami spełniającymi wymogi formalne w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja o naborze.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie www.zkm.sochaczew.pl/bip oraz na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie.


Dyrektor
Beata Furman

tel. 46 8629927 wew. 106
email. kadry@zkm.sochaczew.pl

Zobacz całe ogłoszenie »

Ogłoszenie promowanePrzedłuż promocję tego ogłoszenia2021-06-11 12:03:35#7286

Do zbioru truskawek

Promuj to ogłoszenie2021-06-18 07:11:19#7329

Praca sezonowa

Promuj to ogłoszenie2021-06-15 10:39:01#7309

Praca sezonowa

Promuj to ogłoszenie2021-06-14 22:10:37#7308

REKLAMA
REKLAMA