Zamknij
REKLAMA

wtorek, 28.01, godz. 18.00

Żyrardów, ul. 1 Maja 45

Bilety: Wstęp wolny

Spotkania informacyjne dotyczące Budżetu Obywatelskiego Mazowsza odbędzie się 28 stycznia godz. 18.00 ŻYRARDÓW Resursa, ul. 1 Maja 45. 

Czym jest Budżet Obywatelski?
Budżet Obywatelski jest demokratycznym procesem konsultacji społecznych, w ramach których mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w województwie w perspektywie kolejnego roku budżetowego.. W skrócie oznacza to, że: mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji; propozycje projektów, które pomyślnie przeszły etap oceny, poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie; wybrane przez mieszkańców w drodze głosowania projekty są wpisywane do budżetu województwa i następnie realizowane.

Skąd biorą się pieniądze na Budżet Obywatelski?
Budżet Obywatelski to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu zadecydują mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu województwa. W tym roku do dyspozycji w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza jest 25 mln złotych.

Dlaczego warto uczestniczyć w jego tworzeniu?
Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu województwa. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania nie tylko własnej dzielnicy, gminy czy miasta, ale i całego regionu.

Ile wynosi Budżet Obywatelski Województwa Mazowieckiego na rok 2021?
Budżet Obywatelski Mazowsza na 2021 rok wynosi 25 mln zł.

Jakie projekty mogą być finansowane z Budżetu Obywatelskiego?
Ze środków Budżetu Obywatelskiego Mazowsza mogą być finansowane projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne, mieszczące się katalogu zadań o  charakterze wojewódzkim, możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. Projekty inwestycyjne mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach, do których województwo ma tytuł prawny do dysponowania.

Kto może zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego?
Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza może zgłosić każdy mieszkaniec Województwa Mazowieckiego.