Zamknij

REKLAMA
16:31, 12.01.2019
Ostatnie dni starego roku były okazją do przekazania strażakom – ochotnikom nowego sprzętu ratownictwa medyczno – pożarniczego.
10:27, 10.01.2019
Taki był główny temat radnych, którzy dyskutowali o budżecie gminy Iłów na 2019 rok. Jak zaplanował przewodniczący rady Sławomir Tomaszewski, oprócz tego jak zwykle dokonano ostatnich zmiany aktualizujących ostatecznie budżet 2018 roku i przyjęto Wieloletni Plan Finansowy gminy.
6
10:57, 04.01.2019
Emocje radnych i sołtysów na sesji Rady Gminy, która odbyła się 19 grudnia ubr., wzbudziła informacja o wyniku przetargu na usuwanie odpadów komunalnych na terenie gminy. Jedyny oferent, firma ENERIS, zażądała kwoty prawie 800 tysięcy złotych za tę usługę. W przeliczeniu na jednego mieszkańca miesięcznie dotychczasowa stawka 8,50 złotych miesięcznie w wyniku nowego przetargu musi zostać zwiększona do kwoty 13 złotych, czyli o ok. 47%. Dotyczy to śmieci segregowanych. Niesegregowane kosztować będą miesięcznie 25 złotych od mieszkańca zamieszkałego na posesji.
10:19, 02.01.2019
Budżet Gminy Nowa Sucha na rok 2019 został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową i zyskał pełną akceptację radnych gminy Nowa Sucha. Dobrą informacją jest taka, że budżet wzrósł w stosunku do roku ubiegłego, a 30% jego całości przeznaczono na inwestycje.
17:11, 29.12.2018
Rada Gminy na swojej trzeciej w tej kadencji sesji, która odbyła się 28 grudnia, w ramach najważniejszych w tym dniu uchwał przyjęła budżet na rok 2019 i Wieloletni Plan Finansowy (WPF) na lata 2019 – 2031.
15:17, 27.12.2018
Uchwały dotyczące usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeważnie wzbudzają spore dyskusje w samorządach. Z dokumentem musieli się też zmierzyć radni gminy Sochaczew. I udało im się. Podczas ostatniej sesji jednomyślnie przyjęli uchwałę regulującą tę kwestię na swoim terenie.
15:26, 21.12.2018
Piąta sesja Rady Gminy, która odbyła się w czwartek 20 grudnia, rozpoczęła się wspaniałą informacją dla mieszkańców, a zwłaszcza młodzieży. Na sesję przybył poseł Maciej Małecki, który przekazał zebranym wiadomość o przyznaniu przez ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki kwoty miliona dwustu tysięcy złotych przeznaczonych na budowę boiska przy Szkole Podstawowej im. gen. Stanisława Grzmota – Skotnickiego. Pierwsza transza dotrze do gminy w 2019, druga w 2020 roku.
15:15, 21.12.2018
Podczas ostatniej sesji rady gminy Sochaczew ustalono nowe diety dla sołtysów i radnych. I tu mamy dobre wiadomości – stawki są, wprawdzie nieznacznie, ale jednak wyższe niż w poprzedniej kadencji.
10:22, 21.12.2018
W czwartek 20 grudnia odbyła się V sesja Rady Gminy. Trwała tylko trochę ponad godzinę i jak stwierdził przewodniczący rady Sławomir Makowski, była ostatnim w roku spotkaniem radnych.
10:11, 21.12.2018
Najważniejszą uchwałą V sesji Rady Gminy, która odbyła się 20 grudnia, było przyjęcie budżetu gminy na 2019 rok. Jak przedstawiała przewodnicząca rady Sylwia Feliga, w projekcie uchwały budżetowej zaplanowano dochody w wysokości 16.425.724 złote.
18:22, 19.12.2018
Z kilku powodów dzisiejsza sesja rady gminy Sochaczew należała do wyjątkowo istotnych. Po pierwsze jednomyślnie uchwalono, strategiczny dla każdego samorządu, budżet na 2019 rok. Po drugie radni zmierzyli się po raz pierwszy z elektronicznym sposobem głosowania i faktem, że sesja jest transmitowana na żywo w internecie.
15:34, 17.12.2018
Wczoraj w Bazylice w Niepokalanowie odbyła się Msza Święta w intencji osób potrzebujących, samotnych i seniorów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Po mszy, w sali św. Bonawentury odbył się koncert charytatywny, na którym zagrała Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod batutą nadkom. Adama Witiwa. Występ zorganizowany został w ramach 6. edycji Niebieskiej Gwiazdki.
16:30, 14.12.2018
Wójt Piotr Szymański tradycyjnie już corocznie wciela się w postać świętego Mikołaja, i robi to z roku na rok coraz lepiej. I tak też było w tym roku, kiedy Mikołaj odwiedził dzieci i młodzież szkolną. Jeszcze przed szkolnym dzwonkiem, od godziny 6 rano witał podróżujących w autobusie Mikołajkowym akcentem, częstował wszystkich słodkościami, dostając w zamian mnóstwo uśmiechów, życzeń, wierszyków, piosenek, a także wiele uścisków. A na autobusie się nie skończyło, bo dalszy ciąg zabawy odbywał się w specjalnie udekorowanych salach.
13:39, 13.12.2018
Przed nami czwarta edycja Charytatywnego Koncertu Bożonarodzeniowego w Szkole Podstawowej w Kozłowie Biskupim, połączonego z kiermaszem. 19 grudnia o 18.00 Szkoła w Kozłowie Biskupim zamieni się w miejsce pełne wielkich serc.
10:20, 13.12.2018
Jako pierwsza w powiecie Rada Gminy Młodzieszyn przyjęła budżet na 2019 rok, a stało się to na IV sesji, która odbyła się w środę 12 grudnia. Według skarbnik gminy Małgorzaty Zawadzkiej, związane było to także z przyjęciem aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2019 – 2033.
© tusochaczew.pl | Prawa zastrzeżone