Zamknij

REKLAMA
3
06:45, 20.03.2019
Osoby niepełnosprawne z gminy Rybno mają szansę uzyskania wsparcia w postaci zapewnienia im specjalistycznej opieki, która może przybierać różne formy od pomocy w czynnościach higienicznych po spotkania z pielęgniarką czy rehabilitantem.
11:23, 17.03.2019
Na ostatniej sesji Rady Gminy, która odbyła się 14 marca, radni przyjęli uchwałę o powołaniu komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego w Brochowie.
1
16:46, 16.03.2019
We wszystkich 8 jednostkach zrzeszonych jest 260 druhów i 57 druhen, czyli razem 317 strażaków, co na niewiele ponad 6 tysięcy mieszkańców gminy jest bardzo wysokim wskaźnikiem. A przy boku starszych kolegów prężnie działają 2 drużyny młodzieżowe.
16:38, 15.03.2019
Radni obydwu tych gmin podjęli na ostatnich sesjach decyzje o rezygnacji w roku 2020 z wyodrębnienia w gminnych budżetach funduszy sołeckich.
10:08, 15.03.2019
Klub Seniora w Nowej Suchej zapewnia swoim członkom szeroki dostęp do kultury. W ostatnim czasie seniorzy mieli okazję bezpłatnego wyjazdu do teatru, który spodobał się im na tyle, że w planach są już kolejne wyjazdy.
09:24, 15.03.2019
Widać to po postępach robót na placu budowy, gdzie szykowane jest miejsce na gminne targowisko, budowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Plac posadowiony jest przed „jeszcze” siedzibą Urzędu Gminy. Można chyba pisać „jeszcze”, gdyż równolegle modernizowane są pomieszczenia w budynku byłego Ośrodka Zdrowia, gdzie, jak ma nadzieję wójt Piotr Szymański, jeszcze pod koniec tego roku urząd się przeprowadzi, a stary, trzydziestopięcioletni budynek zostanie rozebrany.
09:11, 15.03.2019
7 marca zakończyły się wybory Sołtysów w Gminie Iłów. W gminie jest 40 sołectw, więc wybory musiały trwać dość długo, mimo że w jednym dniu odbywały się 2, a nawet 3 zebrania. Wśród wybranych sołtysów, dla 4 to pierwsza kadencja.
18:24, 14.03.2019
Na posterunku policji w Nowej Suchej pracują czterej funkcjonariusze, którzy wrócili do swojego miejsca pracy po ponad półrocznej przerwie, związanej z pracami remontowymi. Na czas modernizacji pomieszczeń pełnili służbę w Teresinie.
12:38, 14.03.2019
W gminie Rybno zakończyła się kampania wyborcza. Zgodnie z ordynacją wyborcza w tym roku odbywały się wybory do rad sołeckich i na stanowiska sołtysów. Nowa kadencja wiejskich samorządów będzie od 2019 roku liczyła pięć, a nie jak dotychczas cztery lata. Wybrani teraz będą swoje funkcje sprawować aż do 2024 roku.
13:30, 12.03.2019
Wybory sołeckie w gminie Nowa Sucha zakończyły się wynikiem 18:8 dla dotychczasowych sołtysów. 8 sołectw zyskało, decyzją mieszkańców, nowych sołtysów.
12:22, 08.03.2019
Tradycją w Naszej Gminie jest to, że pragniemy okazać pamięć i wyrazić szacunek dla małżeństw z najdłuższym stażem poprzez uroczyste wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie parom, które przeżyły ze sobą 50 lat. W tym roku uroczystość taka odbyła się 5 marca 2019 r. w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej.
11:29, 07.03.2019
Taki wniosek można wysnuć z dyskusji się na Walnym Zgromadzeniu Spółki Wodnej, które odbyło się 5 marca. Obowiązkiem każdego posiadacza gruntów rolnych, które są zmeliorowane, jest opłacanie składek członkowskich w spółce, które ustalone są na 20 złotych od jednego zmeliorowanego hektara rocznie. Cóż z tego, skoro nie wszyscy przykładają się do tego obowiązku, co powoduje brak pieniędzy na konieczne prace remontowe sieci drenażowych. Historia się powtarza corocznie, a jedna z najstarszych spółek na Mazowszu (istniejąca od 1977 roku) boryka się z problemami.
14:35, 05.03.2019
W związku z tym, że program OSA został ogłoszony także na ten rok, skorzystaliśmy i wysłaliśmy wniosek o dofinansowanie. Taka strefa miałaby powstać na terenie kompleksu Promyka Nowa Sucha.
10:07, 01.03.2019
W środę 27 lutego w świetlicy wiejskiej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wężykach odbyło się spotkanie integracyjne dla mieszkańców Wężyk i Sarnowa. Spotkanie było uatrakcyjnione pięknym koncertem zespołu Dens Babki z Młodzieszyna.
14:41, 28.02.2019
Dla ponad 32 hektarów na ostatniej sesji Rady Gminy zmienione zostały miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Objęte zostały nimi działki w miejscowościach Juliopol, Helenka, Nowy Kamion i Kamion Poduchowny oraz w Młodzieszynie – ulice Krucza, Sochaczewska, Wyszogrodzka i Wspólna.
© tusochaczew.pl | Prawa zastrzeżone