Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
4
10:40, 12.07.2019
Na ostatniej sesji Rady Gminy wójt Damian Jaworski poinformował o podpisaniu umowy na dofinansowanie z zasobów Funduszu Dróg Samorządowych przebudowy drogi w Zofiówce. Kwota otrzymana na podstawie złożonego jeszcze w ubiegłym roku wniosku wynieść ma 389.369 złotych. W związku z tym radni zdecydowali o zmianie źródeł finansowania tej inwestycji – teraz jej koszt wynoszący 689.369 zł oprócz sumy z FDS przewiduje także budżetowe 300 tysięcy.
11:21, 11.07.2019
Gmina Rybno wspólnie z kilkoma innymi gminami stara się o dofinansowanie instalacji Odnawialnych Źródeł Energii z funduszy norweskich. Dofinansowanie może wynieść nawet 80 procent kosztów kwalifikowanych. Z tej przyczyny w Rybnie odbędzie się spotkanie informacyjne, na którym mieszkańcy dowiedzą się, jak pozyskać środki.
1
19:04, 09.07.2019
W Teresinie wydano warunki zabudowy dla budynku wielomieszkaniowego – jak o obiekcie mówi wójt. Piętrowiec stanie na rogu ulic Rynkowej i Długiej.
12:57, 08.07.2019
Poniżej apel do rolników prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik. Publikujemy tekst na prośbę KRUS-u.
6
17:12, 05.07.2019
Już niedługo, bo 28 lipca wszyscy rolnicy będący płatnikami podatku rolnego i posiadający czynne prawo wyborcze, wybiorą swoich przedstawicieli w gminie do samorządu rolniczego, jakim są Izby Rolnicze.
17:08, 05.07.2019
Ostatnia sesja Rady Gminy, podczas której jednogłośne absolutorium uzyskał wójt Jan Kraśniewski, była także okazją do zaakcentowania zmian w składzie Urzędu Gminy. Miejsce Przemysława Nowackiego, wieloletniego sekretarza gminy, zajęła Katarzyna Michalska. I właśnie podczas sesji ustępującemu sekretarzowi podziękowania w imieniu Rady Gminy złożyło Prezydium Rady.
1
15:16, 02.07.2019
Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników w ramach konkursu na realizację zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności przyznał dofinansowanie dla dwóch jednostek OSP z gminy Rybno.
13:55, 02.07.2019
W czasie ostatniej sesji rady gminy Teresin sprawozdania ze swej działalności przedstawiały poszczególne jednostki gminne. Wśród nich znalazł się Zakład Gospodarki Komunalnej, reprezentowany przez dyrektora Marka Misiaka. Dyrektor dokonał krótkiego, aczkolwiek treściwego podsumowania, wyłuszczając najpoważniejsze wyzwania dla gminy.
13:40, 02.07.2019
W gminie Rybno można składać już wnioski o szacowanie strat, wyrządzonych przez gradobicie z 13 czerwca.
12:14, 02.07.2019
Jak informuje Urząd Gminy w Młodzieszynie, w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi, tzn. suszą, odnotowano ponadnormatywny rozbiór wody z wodociągu gminnego powodujący spadek ciśnienia, a nawet chwilowy brak wody.
1
10:56, 02.07.2019
Do świeżo wyremontowanego budynku komunalnego w Nowej Suchej trafi wkrótce, jedna z oczekujących na przydział mieszkania, rodzina.
20:15, 28.06.2019
W piątek 28 czerwca w gminie Nowa Sucha odbyła się absolutoryjna sesja rady gminy Nowa Sucha, w trakcie której nie tylko udzielono wójtowi jednomyślnego wotum zaufania i absolutorium, ale także, zgodnie z odgórnymi ustaleniami, przedstawiono raport o stanie gminy.
14:39, 28.06.2019
Tegoroczne pogody nie rozpieszczają rolników. Najpierw przymrozki, potem ulewy i grad, teraz katastrofalna susza na polach.
17:24, 27.06.2019
- To, co stało się w 2018 roku to wielka sprawa i zasługa rady gminy i jej przewodniczącego, którzy podejmowali roztropne uchwały (...). Rok 2018 był trudnym rokiem, także ze względu na wiele rozpoczętych inwestycji, dlatego otrzymane absolutorium cieszy jeszcze bardziej - mówił w czasie sesji wójt, Marek Olechowski.
1
23:57, 22.06.2019
Osiemdziesiąt pięć stron liczy raport wójta Piotra Szymańskiego o stanie gminy Brochów na koniec 2018 roku. Raport zawiera między innymi wiadomości z zakresu ogólnej charakterystyki, ładu przestrzennego, gospodarowania odpadami, ochrony środowiska, gminnych programów, mienia komunalnego, finansów, oświaty i edukacji, polityki społecznej, gospodarki komunalnej, kultury, współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, bezpieczeństwa publicznego i promocji.
© tusochaczew.pl | Prawa zastrzeżone