Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
17:25, 14.06.2019
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami na sesjach Rady Gminy wójt Jan Kraśniewski przedstawił raport płockiej firmy projektowo drogowej, która przeprowadziła przeglądy dróg gminnych i obiektów mostowych. W sumie stanowiło to 54 drogi i 5 mostów.
1
15:19, 10.06.2019
W związku z falą upałów, jakie ogarnęły niemal cały kraj, nie omijając przy tym powiatu sochaczewskiego, Rybno bierze przykład z Młodzieszyna i skraca lekcje w Szkole Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi im. Zygmunta Pruskiego.
1
09:27, 10.06.2019
Czy od września uczniowie gminnych szkół zaczną korzystać z usług grodziskiego oddziału PKS, dyskutowali radni na ostatniej sesji Rady Gminy. Rozmawiali o tym z przedstawicielami tego przedsiębiorstwa – Radosławem Markiem – prezesem PKS z Grodziska Mazowieckiego i Mariuszem Wadeckim – kierownikiem bazy w Sochaczewie.
1
09:51, 09.06.2019
„Dzień Bezpieczeństwa”, pod takim hasłem w Zespole Szkół w Teresinie odbyła się impreza, której celem było propagowanie wiedzy na temat przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, materialnej, cyberprzemocy i agresji.
10:21, 07.06.2019
Taka konkluzja może towarzyszyć sprawozdaniu z prac międzysesyjnych, które wójt Moniki Pietrzyk złożyła radnym podczas ostatniej sesji Rady Gminy.
2
10:16, 07.06.2019
Ten tajemniczy tytuł łatwo wytłumaczyć przebiegiem IX sesji Rady Gminy, która odbyła się 5 czerwca. Najważniejszym jej punktem było glosowanie nad udzieleniem wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu gminy w roku 2018.
09:49, 06.06.2019
Ostatni dzień maja w Szkole Podstawowej im. Jakuba Kopacza w gminie Nowa Sucha upłynął na licznych atrakcjach. Był to niezwykły dzień dla wszystkich, zarówno uczniów jak i przybyłych gości.
2
11:19, 04.06.2019
OSP Skrzelew ufundowała dzieciom ze Skrzelewa i okolic strzelanie na strzelnicy w Paprotni dla 24 osób w związku z obchodzonym niedawno Dniem Dziecka.
13:53, 03.06.2019
Sprawozdania i 220 złotych dla sołtysów - to były najważniejsze tematy IX sesji Rady Gminy, którą Jacek Karaś – przewodniczący rady zwołał na piątek 31 maja. Radni zapoznali się kolejno ze sprawozdaniami z pracy w roku 2018 Gminnej Biblioteki Publicznej, które przedstawiła dyrektor Małgorzata Malejka, Gminnego Centrum Medyczno – Rehabilitacyjnego (dr Mirosław Gers) i oceną zasobów pomocy społecznej (kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ilona Kubera).
1
10:58, 03.06.2019
Podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dosięgły też gminę Nowa Sucha. Choć umowa na odbiór odpadów wygasa w grudniu, przedsiębiorstwo obsługujące w tym zakresie gminę, zwróciło się o podwyżki stawek w związku z rosnącymi kosztami, jakie ponosi firma.
3
19:41, 02.06.2019
Wójt Damian Jaworski opublikował przygotowany raport o stanie gminy. Powinien on być corocznie przygotowywany przez wójta i przedstawiony Radzie Gminy do końca maja za rok poprzedni. Jak twierdzi wójt Jaworski, dokument raportuje sytuację gminy pod względem gospodarki, środowiska, życia mieszkańców oraz zarządzania gminą.
3
16:38, 02.06.2019
Stadion sportowy w Rybnie odwiedziły dziś tłumy mieszkańców za sprawą festynu rodzinnego, który zorganizował wójt gminy, Damian Jaworski we współpracy z urzędem gminy i radą gminy, a także GOPS-em, klubem sportowym Feniks, biblioteką oraz szkołą na czele z radą rodziców szkoły w Rybnie.
6
14:23, 31.05.2019
Jak poinformował na ostatniej sesji Rady Gminy, która odbyła się 30 maja, przewodniczący Sławomir Tomaszewski, do Prezydium dotarło powiadomienie o powołaniu w składzie rady klubu radnych RAZEM.
14:26, 30.05.2019
Wielkimi krokami zbliża się oddanie do użytku targowiska gminnego, położonego w centrum Brochowa. Już niedługo będziemy cieszyć się świeżymi produktami, po które nie trzeba będzie daleko jechać. Również nasi lokalni przedsiębiorcy będą mogli na swoim terenie zaproponować Państwu swoje wyroby i produkty, zawsze świeże i ze znanego źródła.
3
15:01, 29.05.2019
W Kozłowie Biskupim trwa renowacja drewnianego mostu. Jak twierdzi radny gminy Nowa Sucha, druh OSP Antoniew i mieszkaniec tejże miejscowości, Łukasz Ziębiński, do naprawy doszło za sprawą podania, jakie skierował do Zarządu Dróg Powiatowych.
© tusochaczew.pl | Prawa zastrzeżone