Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
10:58, 03.08.2020
Przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego, którzy w swojej działalności gospodarczej odczuli skutki pandemii COVID-19, mogą liczyć na wsparcie samorządu Mazowsza. Właśnie dziś rusza Mazowiecka Pożyczka Płynnościowa, która umożliwi im ubieganie się o preferencyjne pożyczki i odroczenie spłat. Do rozdysponowania jest ok. 80 mln zł ze środków RPO WM 2014-2020.
15:49, 23.07.2020
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żyrardowie przejdzie generalny remont. Sale do terapii integracji sensorycznej i innych zajęć, sala multimedialna i czytelnia, ale też kameralne pokoje z łazienkami w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie to tylko część zmian, jakie czeka ośrodek po generalnym remoncie. Decyzją zarządu i radnych województwa na ten cel przyznano ponad 5,6 mln zł dofinansowania ze środków PFRON. To pieniądze na prace budowlane w obiektach służących rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. W podpisaniu umów wzięli udział marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk, radny województwa Adam Orliński, ze strony powiatu – starosta powiatu żyrardowskiego Beata Sznajder oraz wicestarosta powiatu żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz, a także skarbnik powiatu żyrardowskiego Edyta Fedorowicz. W maju tego roku radni województwa mazowieckiego podzielili środki z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, które przyznane zostały Mazowszu w kwocie 17 mln zł na zadania realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Wśród nich są wsparcie działalności zakładów aktywności zawodowe, roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób z niepełnosprawnościami oraz dotacje na inicjatywy na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe. Na zmiany w obiektach służących osobom z niepełnosprawnościami radni przeznaczyli ponad 7,5 mln zł. – O dojrzałości moralnej naszego społeczeństwa świadczy stosunek do tych środowisk, które określa się jako najsłabsze. To ważny projekt, bo specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy ma być dostępny przede wszystkim dla tych, którzy na co dzień spotykają się z wieloma różnymi barierami utrudniającymi im swobodne poruszanie się – mówił marszałek Adam Struzik. W ubiegłym roku do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęło 19 wniosków o dofinansowanie robót budowlanych. Pozytywną weryfikację formalną przeszło 18 z nich. Dofinansowanie otrzyma 12 projektów – wśród nich projekt z Żyrardowa. – Remont i modernizacja tego ośrodka to bardzo ważne działanie, bez którego duża grupa osób nie mogłaby pełnoprawnie korzystać z usług przeznaczonych właśnie dla dzieci i młodzieży z różnego typu deficytami – dodał wicemarszałek Wiesław Raboszuk. Na generalny remont i modernizację budynku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy otrzymał łącznie ponad 5,6 mln zł. Prace obejmą remont internatu – gdzie wydzielone będą kameralne pokoje z łazienkami oraz świetlice, obiektu szkoły, zespołu pomieszczeń rehabilitacyjno-terapeutycznych, pomieszczeń związanych z żywieniem oraz obszaru na zewnątrz budynku. Ośrodek czekają więc wielkie zmiany, które pozwolą nie tylko poprawić bezpieczeństwo podopiecznych, ale też stworzą nowe warunki do pracy z dziećmi i młodzieżą. Przygotowana zostanie sala multimedialna i czytelnia, siłownia oraz sale integracji sensorycznej, rehabilitacji ruchowej, stymulacji polisensorycznej, komunikacji alternatywnej, reedukacji indywidualnej, terapii logopedycznej, arteterapii. Istotnym elementem będzie również zagospodarowanie obiektu z zewnątrz. Wybudowane zostanie boisko wielofunkcyjne, plac rekreacyjno-rehabilitacyjny, parking przystosowany dla osób niepełnosprawnych, ogrodzenie i obiekty małej architektury. W obiekcie zostanie zamontowana winda. Przekazane dofinansowanie pokryje połowę kosztów inwestycji, drugą część poniesie starostwo żyrardowskie. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Żyrardowie przejdzie generalny remont. Sale do terapii integracji sensorycznej i innych zajęć, sala multimedialna i czytelnia, ale też kameralne pokoje z łazienkami w internacie, to tylko część zmian, jakie czeka ośrodek po generalnym remoncie.
12:09, 17.07.2020
Piąta strona Mazowsza, to tytuł wakacyjnej wystawy, którą  można zobaczyć w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Przybliża interesujące miejsca kultury, które znajdują się na szlakach turystycznych regionu. Muzeum zachęca do aktywnego wypoczynku, któremu może towarzyszyć odkrywanie swojej „małej Ojczyzny”. Punktem wyjścia są cztery średniowieczne zamki – Sochaczew, Liw, Ciechanów i Czersk.
2
14:40, 08.07.2020
Samorząd Mazowsza dofinansuje zakup 66 średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla strażaków ochotników z Mazowsza. Wsparcie trafi również do OSP z regionu płockiego i powiatu sochaczewskiego. W sumie na realizację całego zadania przeznaczono 6,6 mln zł.
14:30, 08.07.2020
Już po raz drugi mazowieckie gminy otrzymają od samorządu województwa wsparcie na działania służące ochronie powietrza. W tym roku, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza, pomoc finansową w wysokości 2,2 mln zł otrzyma 26 projektów z subregionu płockiego.
08:47, 30.06.2020
Wystartowała druga edycja konkursu skierowanego do kół gospodyń wiejskich – „Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie”. Pula nagród to 30 tys. zł. Zgłoszenia można przesyłać do 31 lipca.
07:00, 22.06.2020
W regionie żyrardowskim do tej pory odnotowano ponad 390 przypadków zakażeń koronawirusem[1]. Ryzyko zachorowania wciąż istnieje, a najbardziej narażony jest personel medyczny, który codziennie stawia czoła zagrożeniu. Epidemia sprawiła, że konieczne były zakupy dużych ilości odzieży ochronnej czy płynu do dezynfekcji. Pomogły fundusze unijne, dzięki którym samorząd województwa przekazał do subregionu żyrardowskiego ponad 93,5 tys. środków ochrony i sprzęt medyczny.
09:28, 10.06.2020
Samorząd Mazowsza przejął od powiatu warszawskiego zachodniego prowadzenie zespołu szkół specjalnych w Dziekanowie Leśnym. Porozumienie w tej sprawie podpisali dziś marszałek Adam Struzik, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz wicestarosta powiatu warszawskiego zachodniego Wojciech Białas i członek zarządu powiatu warszawskiego zachodniego Romuald Reszka.
4
08:42, 15.05.2020
Dobra wiadomość dla wędkarzy łowiących z łodzi oraz sympatyków aktywnego spędzania czasu nad wodą. Od 11 maja dostępna już sezonowa turystyczno- wędkarska przystań przy ul. Wiślanej w Wyszogrodzie. Do spędzania czasu nad Wisłą, zachęca Iwona Gortat, burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród.
18:18, 04.05.2020
Samorząd województwa zaangażował już ok. 90 proc. środków z uruchomionego przez siebie projektu unijnego. Do tej pory Mazowszu udało się zamówić blisko 3,4 tys. sztuk sprzętu, w tym respiratory, kardiomonitory, a także pulsoksymetry czy termometry bezdotykowe oraz 7 mln sztuk różnego rodzaju środków ochrony osobistej dla mazowieckich szpitali. Niestety, mimo zgody Komisji Europejskiej do tej pory Ministerstwo Rozwoju nie wyraziło województwu zgody na zwiększenie wartości projektu ze 150 mln zł do 250 mln zł.
22
14:03, 27.04.2020
Wójt gminy Rybno Damian Jaworski w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybnie ponownie uruchamia pomoc żywnościową  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 Podprogram 2019,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym z Banku Żywności SOS w Warszawie.
12:42, 27.04.2020
Remigiusz Ruta był jednym z pierwszych przypadków zakażenia koronawirusem w powiecie łowickim. Ani on, ani pozostali chorzy członkowie rodziny nie mieli żadnych, najmniejszych nawet objawów COVID-19. Remigiusz jest też pierwszą osobą na Mazowszu, która oddała swoje osocze, by pomóc innym zakażonym.
18:43, 17.04.2020
Każdego dnia do szpitali na Mazowszu dostarczane są kolejne partie zakupionego w ramach projektu unijnego sprzętu i środków ochrony osobistej. Podpisanych zostało już ok. 50 umów na dostawę ponad 260 sztuk różnego rodzaju sprzętu specjalistycznego i 4,4 mln sztuk środków ochrony osobistej. Finalizowane są kolejne umowy. Wartość projektu unijnego to 150 mln zł, z czego zakontraktowanych zostało już blisko 106 mln zł.
18:34, 17.04.2020
Od początku ogłoszenia epidemii pracownicy pomocy społecznej niosą pomoc swoim podopiecznym, wykonując pracę w utrudnionych warunkach. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się pracownicy domów pomocy społecznej, których podopieczni to osoby z grupy największego ryzyka zachorowań na COVID-19. Zarząd województwa przygotował wsparcie dla tej grupy zawodowej. Na zakup sprzętu oczyszczającego i dezynfekującego powietrze przeznaczono 600 tys. zł. Teraz wszystko zależy od decyzji radnych województwa.
19:05, 08.04.2020
Samorząd Mazowsza udzieli wsparcia przedsiębiorcom z województwa mazowieckiego dotkniętym skutkami pandemii COVID-19. O preferencyjne pożyczki oraz odroczenie spłat mogą ubiegać się przedsiębiorcy korzystający ze środków unijnych oraz środków zwróconych w ramach instrumentów inżynierii finansowej.