Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
12:11, 11.10.2019
Jak poinformowała radnych i sołtysów na ostatniej sesji Rady Gminy wójt Monika Pietrzyk, w ramach budżetu gminy dokonano nowych zakupów i doposażono gabinet rehabilitacyjny. Zakupiono nowy sprzęt rehabilitacyjny dla Gabinetu Rehabilitacji Ruchowej w Młodzieszynie. Zakup ten był w pełni sfinansowany ze środków gminy i opiewał na łączną kwotę 14.924 złotych.
12
09:51, 10.10.2019
Dodatkowe miejsca, szkolenia dla kadry pedagogicznej, remonty gminnych pomieszczeń, zajęcia rozwijające i indywidualne wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami to założenia unijnego programu „Przedszkole na medal”, prowadzonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.
12:21, 09.10.2019
W gminie Teresin w czasie ostatniej sesji przedstawiono „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Teresin”, którego opracowanie wymusił rządowy Program Ochrony Powietrza. Opracowanie dokumentu ma na celu przygotowanie rozwiązań, które pozwolą mieszkańcom w realizacji działań i wskażą możliwości dofinansowania.
6
10:46, 09.10.2019
Z informacji jakie uzyskaliśmy od Wójta Gminy Rybno Damiana Jaworskiego, zakończono prace związane z „ Przebudową drogi gminnej nr 380504W w miejscowości Zofiówka.
11:15, 08.10.2019
W dniu 01.10.2019r. na terenie gminy Nowa Sucha odbył się festyn integracyjny „Dzień Seniora”. Wydarzenie to realizowane było w ramach projektu pn. „Stworzenie miejsca spotkań i świadczeń opiekuńczych w postaci Klubu Seniora dla osób starszych z Gminy Nowa Sucha Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
7
10:25, 06.10.2019
Wójt Damian Jaworski zaprasza do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o gminie Rybno. Ciekawa inicjatywa ma na celu nie tylko rozpowszechnienie wiedzy w Rybnie, ale i skoncentrowanie wokół niej lokalnej społeczności.
15:16, 03.10.2019
Gmina Młodzieszyn rozpoczęła oznakowanie zabytków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Młodzieszyn. W bieżącym roku wykonano znaki i zamontowano je przed miejscami zabytkowymi w miejscowościach Kamion Poduchowny i Nowe Mistrzewice.
2
10:13, 01.10.2019
Ponad dwa miliony złotych więcej niż ma gmina chciała firma, która przystąpiła do przetargu na przebudowę kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej im. gen Stanisława Grzmota – Skotnickiego w Młodzieszynie. Zamówienie w związku z tym unieważniono, a wójt Monika Pietrzyk wystąpiła do ministerstwa sportu, które współfinansuje tę inwestycję, o przedłużenie terminu realizacji projektu oraz o zmianę parametrów nawierzchni w celu obniżenia kosztów budowy.
9
17:48, 27.09.2019
Sporo emocji podczas sesji rady gminy Młodzieszyn wywołały projekty zmian w uchwałach ustalających wysokość diety dla radnych i sołtysów, a spowodowane były kolejnymi zaleceniami wojewody, aby ich wysokość zróżnicowana była w zależności od obecności na posiedzeniach rady lub komisji.
31
17:33, 27.09.2019
Jak informuje wójt gminy Rybno Damian Jaworski, rozpoczęto prace związane z „Przebudową drogi gminnej nr 380504W w miejscowości Zofiówka. W ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych Gmina Rybno otrzymała dofinansowanie w kwocie 389.369,00 zł, cała inwestycja to koszt 571.582,78 zł.
09:03, 27.09.2019
Pod szkołą w Młodzieszynie pojawiło się nowe oznakowanie parkingu, a także znak pionowy nakazujący jazdę prosto. Zmiany poprawić mają bezpieczeństwo pod placówką.
18:20, 26.09.2019
Mieszkańcy gminy Nowa Sucha mogą skorzystać z okazji i pozbyć się zalegających w domach mebli i sprzętów.
07:49, 23.09.2019
Starania gminnych władz uwieńczone zostały kolejnym sukcesem. Gmina dostała dofinansowanie na realizację projektu „Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Młodzieszyn” w wysokości prawie 450 tysięcy złotych.
46
15:14, 20.09.2019
Zakończyły się prace przebudowy drogi gminnej w miejscowości Aleksandrów – Cypriany II etap. Przebudowany odcinek 1096 mb powstał przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego dofinansowania w kwocie 100 tyś zł, a całkowity koszt inwestycji to 509 566,05 zł.
1
13:41, 19.09.2019
Gmina Nowa Sucha zakończyła zaplanowane na ten rok remonty i przebudowy dróg gminnych. Prace są już odebrane i już tylko w niektórych przypadkach pozostała drobna kosmetyka. Gmina w wielu przypadkach sięga po zewnętrzne środki, dzięki czemu stan dróg, nie tylko gminnych, sukcesywnie się poprawia.
© tusochaczew.pl | Prawa zastrzeżone