Zamknij

REKLAMA
09:41, 18.04.2019
Po raz pierwszy od kilku lat organizowane w tym roku będą obchody gminnego Dnia Strażaka w Iłowie. Gminne święto planowane jest na sobotę 4 maja, a odbędzie się w strażnicy OSP w Iłowie. Koszty bierze na siebie Urząd Gminy oraz prywatni sponsorzy, którzy nadal mogą się zgłaszać ze swoimi ofertami.
11:36, 11.04.2019
Dwa wnioski o dofinansowanie remontów lokalnych dróg plus plany na kolejne. Kruszywo i destrukt z MZDW na równanie najbardziej zniszczonych odcinków. Z wójtem gminy Iłów Janem Kraśniewskim rozmawiamy o planach i możliwościach samorządu w zakresie poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej.
4
10:30, 11.04.2019
W środę 10 kwietnia radni przyjęli uchwałę ustalającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jak relacjonował Filip Kopka z Urzędu Gminy, nowe ceny wynikają z obowiązkowego przetargu przeprowadzonego w związku z upływem terminu dotychczasowej umowy, która przewidywała dotychczas odpowiednio 9,90 i 19 złotych. Podwyżka bliska jest więc 100 procentom dotychczasowej ceny.
12:53, 10.04.2019
Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej tunelu w Teresinie został rozstrzygnięty. W szranki stanęło czterech wykonawców, ale jeden z nich złożył ofertę po czasie.
1
13:05, 08.04.2019
Minionej soboty, 6 kwietnia, zapadła decyzja o utworzeniu Międzysołeckiego Koła Gospodyń Wiejskich w Ostrowcach. To pierwsze koło na terenie gminy Iłów.
2
08:54, 07.04.2019
Ponad 600 tysięcy złotych dostaną w 2020 roku sołectwa gminy Iłów w ramach funduszu sołeckiego. Tak zdecydowali radni na ostatniej sesji Rady Gminy. Ale decyzję poprzedziła zażarta dyskusja, w której wzięli udział zarówno radni, jak i sami sołtysi. I co ciekawe, zarówno spośród jednych jak i drugich wielu było zantagonizowanych.
08:20, 07.04.2019
Wójt Monika Pietrzyk składając na ostatniej sesji Rady Gminy sprawozdanie z działalności międzysesyjnej zwróciła szczególną uwagę na przystąpienie do realizacji nowych inwestycji. W tym celu przygotowano szereg wniosków o ich dofinansowanie z różnych źródeł.
7
10:07, 05.04.2019
Społeczność Szkoły Podstawowej w Kapturach od 25 lat oczekuje sali gimnastycznej. Niespełnione nadzieje od 25 lat, bo tyle lat czekają fundamenty, trudno jest zaspokoić w krótkim czasie. Rzeczywiście gmina sprzedała w otwartym przetargu 2 działki we Wszeliwach. Zaskakujące, że udało się to za pierwszym razem i po licytacji. Trzecią też sprzedamy w przetargu. Osobiście wszystkie środki ze sprzedaży działek najchętniej skierowałbym na inwestycje w Kapturach. Będę o to zabiegał w przyszłości. Podejmę w możliwie krótkim czasie decyzję w sprawie remontu szkolnych łazienek. Dlaczego obecnie są w takim standardzie, trudno zrozumieć?
08:00, 01.04.2019
Gmina Rybno jako jedna z niewielu realizuje prace społecznie użyteczne. Są one skierowane do osób niepozostających w zatrudnieniu, zarejestrowanych w urzędzie pracy i posiadające profil pomocy II.
19:53, 30.03.2019
Rada Gminy postanowiła dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2031 oraz budżecie gminy na rok 2019.
17:00, 30.03.2019
Na ostatniej sesji Rady Gminy, która odbyła się 28 marca, radni podjęli decyzję o zaciągnięciu pożyczek w łącznej wysokości 270 tysięcy złotych. Pieniądze przeznaczone zostaną na zakup nowego sprzętu dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Ma to być zestaw składający się z ciągnika spełniającego aktualne europejskie normy emisji spalin oraz w ramach ochrony wód beczki asenizacyjnej do czyszczenia, udrażniania i konserwacji kanalizacji, przeznaczonej do dostarczania na teren gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych z gospodarstw domowych.
12:12, 29.03.2019
Przyjęto nazwę „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie – wariant 400 m – treningowy”. Przedsięwzięcie to planowane początkowo było na realizację w latach 2019 – 2021. Po dokonanych na sesji 28 marca zmianach zostanie zrealizowane do końca roku 2020 i kosztować będzie łącznie 3 milionów 940 tysięcy złotych, z tego w roku 2019 zaplanowano wydatkowanie 1.775.000 zł a w roku 2020 – 1.900.000 zł.
15:36, 27.03.2019
- Do tej pory z zazdrością patrzyliśmy np. na Rybno, w którym tego rodzaju stowarzyszenia funkcjonują. Będąc członkiem KGW można się pochwalić potrawami, nalewkami czy innymi wyrobami, jakie tworzą mieszkańcy. Naszym celem jest wyrwanie kobiet z domów i widzimy ich zaangażowanie, które właściwie jest wielostronne - mówi Sławomir Tomaszewski, przewodniczący rady gminy Iłów.
12:24, 27.03.2019
Zaśmiecanie rowów i lasów to problem, z którym spotykamy się niemal na każdym kroku. Są jednak sołectwa, które biorą los w swoje ręce i same potrafią zadbać o swoje małe ojczyzny. Przykładem jest Szymanów.
3
06:45, 20.03.2019
Osoby niepełnosprawne z gminy Rybno mają szansę uzyskania wsparcia w postaci zapewnienia im specjalistycznej opieki, która może przybierać różne formy od pomocy w czynnościach higienicznych po spotkania z pielęgniarką czy rehabilitantem.
© tusochaczew.pl | Prawa zastrzeżone