Zamknij

Wywiad z wójtem Damianem Jaworskim: inwestycje w toku

14:07, 02.06.2023 UG Rybno Aktualizacja: 16:38, 03.06.2023

Na początku maja udał się Pan wraz ze skarbnikiem Gminy Rybno do Wiskitek w celu podpisania ważnych dla gminy umów na dofinansowania. Proszę powiedzieć na jakie inwestycje gmina Rybno pozyskała środki finansowe ?

8 maja w Wiskitkach miało miejsce uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków finansowych budżetu województwa mazowieckiego. Gmina Rybno, zgodnie ze złożonymi wnioskami, uzyskała wsparcia finansowe na realizację dwóch zadań inwestycyjnych. Łącznie podpisaliśmy cztery umowy na dofinansowania.

Zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych- „Przebudowa drogi gminnej Karolków Rybnowski-Nowa Wieś-Zygmuntówka". W ramach inwestycji powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa oraz nowymi pionowymi znakami drogowymi na odcinku o długości 500 m. Wykonana zostanie również regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych oraz regulacja pionowa studzienek rewizyjnych. Pozyskaliśmy środki finansowe dla Gminy Rybno w kwocie 143 000,00 zł, szacowana wartość inwestycji wyniesie około 290 000,00 zł.

Zadanie polegające na budowie energooszczędnego oświetlenia ulicznego typu LED w miejscowościach: Koszajec, Ćmiszew-Parcel oraz Karolków Szwarocki w ramach programu ''Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023''- "Mazowsze dla sołectw 2023". Pozyskaliśmy środki finansowe na ten cel w kwocie 30 000,00 zł, szacowana wartość inwestycji wyniesie około 60 000,00 zł. Zakres prac będzie obejmował m.in. stawianie nowych słupów, montaż wysięgników, lamp energooszczędnych typu LED, szafek sterujących, warkocza oświetleniowego.

W tym samym dniu Starostwo Powiatowe w Sochaczewie podpisało umowę na dofinansowanie w kwocie 150 000,00 zł przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Rybno ul. Długa o długości 590 m.

Gmina Rybno, jako jednostka zabiegająca o realizację przedmiotowego zadania, również będzie partycypować w kosztach przebudowy drogi powiatowej. W dniu 9 maja 2023 roku na obradach sesji Rady Gminy Rybno zabezpieczona została w budżecie Gminy Rybno kwota 227 005,90 zł, stanowiąca 50% wkładu własnego zadania. Całkowita wartość inwestycji szacowana jest na kwotę 604 011,80 zł.

Dziękuję Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Adamowi Struzikowi oraz Wiceprzewodniczącemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosławowi Adamowi Orlińskiemu za kolejne przydzielone środki finansowe dla naszej gminy, które bezpośrednio przyczynią się do poprawy jakości życia naszych mieszkańców.

Dziękuję również Staroście Jolancie Gonta, Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego, Radnej Powiatu Sochaczewskiego Bożenie Samson, wszystkim Radnym za przychylenie się do naszej prośby dotyczącej przebudowy tej drogi i pozyskanie dofinansowania. Dziękuję Radzie Gminy Rybno za wyasygnowanie z budżetu Gminy Rybno środków, stanowiących wkład własny realizacji zadania.

Wiem jednak, że to nie są jedyne środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego, jakie w ostatnim czasie zasiliły Gminę Rybno.

Zarząd Województwa Mazowieckiego na początku 2023 r. przyjął do realizacji Mazowiecki Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023.

Z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach wspomnianego programu gminy mogły ubiegać się o wsparcie finansowe w działaniach dążących do ograniczenia zjawiska bezdomności zwierząt, a w szczególności zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt, przede wszystkim psów i kotów właścicielskich w celu zapobiegania bezdomności, jak również edukację mieszkańców w obszarze humanitarnego traktowania zwierząt oraz odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami.

Gmina Rybno, zgodnie ze złożonym wnioskiem,  pozyskała dofinansowanie w kwocie 12 275,00 zł na realizację zadania w ramach "Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023". Całkowita wartość zadania wyniesie 24 550,00 zł.

W ramach pozyskanych środków finansowych mieszkańcy gminy Rybno będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnego zabiegu weterynaryjnego kastracji lub sterylizacji swoich psów i kotów oraz rejestracji (zaczipowania) ich w Centralnej Bazie Danych Zwierząt Oznakowanych Elektronicznie.

Dodam również, że Gmina Rybno pozyskała środki na realizację zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej w ramach ogłoszonego przez  Samorząd Województwa Mazowieckiego  programu „Mazowieckie Strażnice OSP-2023".

Program doskonale nam znany, ponieważ nieprzerwanie od wprowadzenia Programu, czyli 2018 roku skorzystała z niego już Ochotnicza Straż Pożarna w  Erminowie, Matyldowie, Jasieńcu, Rybnie i Wężykach. Tegoroczny wniosek dotyczył strażnicy OSP w Cyprianach. W ramach zadania można było wnioskować o dofinansowanie na remont lub modernizację wybranej strażnicy OSP z terenu gminy. Nasza gmina w tym roku na realizację zadania otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 38 000,00 zł w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP – 2023" z przeznaczeniem na remont garażu samochodu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Cyprianach. Szacowana wartość prac wyniesie około 50 000,00 zł.

Gmina Rybno nie ustaje w pozyskiwaniu środków z zewnątrz na działania dla mieszkańców.

To prawda, ponieważ w poniedziałek 15 maja umowy dotacyjne z beneficjentami w Gminnym Ośrodku Kultury w Iłowie w obecności ministra Macieja Małeckiego podpisał prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Marek Ryszka. Dotację obejmują szereg zadań proekologicznych.

Gmina Rybno tego dnia podpisała umowę na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rybno w 2023 roku" .Pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 35 000,00 zł. Całkowita wartość prac wyniesie 52 000,00 zł. Dzięki pozyskanym środkom finansowym z terenu gminy Rybno do utylizacji przekazane zostanie 127 Mg pokryć dachowych azbestowych.

Podpisana została także umowa na dofinansowanie w kwocie 30 000,00 zł realizacji zadania pn.: "Rodzinny Dzień Dziecka w Szkole - Nasza EkoGmina" w ramach programu pod nazwą. „Ekologiczny piknik rodzinny". Wydarzenie odbyło się 1 czerwca na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie.

Gmina Rybno pozyskała też dofinansowanie w kwocie 11 574,00 zł w ramach programu priorytetowego nr 2.6 "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi - Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag". Całkowita wartość prac wyniesie 12 500,00 zł, a dzięki pozyskanym środkom finansowym z terenu gminy Rybno do utylizacji przekazane zostanie 25 ton odpadów rolniczych. Mam nadzieję, że umowa na realizację tego zadania zostanie podpisana w czerwcu.

Dziękuję ministrowi Maciejowi Małeckiemu oraz radnej powiatu sochaczewskiego Bożenie Samson za zaangażowanie i pomoc w pozyskaniu środków finansowych na realizację ważnych dla mieszkańców zadań.

Zmieńmy nieco temat. Proszę powiedzieć o rozpoczętych  pracach drogowych, na które latami wyczekiwali mieszkańcy gminy Rybno.

Rozpoczęły się prace związane z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Stary Szwarocin – Wesoła do drogi powiatowej w miejscowości Złota. W ramach zadania powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa. Dodatkowo zostanie wybudowany kanał technologiczny na potrzeby rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej oraz umieszczone zostanie pionowe oznakowanie drogowe. Zostanie przebudowana droga o długości 3 km 75 m. Całkowity koszt przebudowy drogi gminnej Stary Szwarocin – Wesoła do drogi powiatowej w miejscowości Złota  wyniesie 2 535 781,07 zł.

Przebudowa drogi wykonana zostanie w ramach wniosku „Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno", obejmującego łącznie trzy zadania:

Zadanie nr 1 - „Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w miejscowości Rybno"- inwestycja zostanie zrealizowana w 2023 roku. Całkowity koszt przebudowy drogi gminnej  wyniesie 818 281,66 zł.

Zadanie nr 2 - „Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej Sarnów – Wężyki w miejscowości Sarnów"- inwestycja została zrealizowana w 2023 roku. Całkowity koszt remontu drogi gminnej wyniósł 325 050,51 zł.

Na realizację ujętych we wniosku inwestycji Gmina Rybno pozyskała dofinansowanie w kwocie 3 032 912,91 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych- Edycja I. Całkowita wartość prac wyniesie 3 619 113,24 zł.

Łącznie powstanie 5,5 km nowych asfaltowych dróg gminnych.

Na koniec, proszę w kilku słowach podsumować wydarzenia minione oraz zaprosić mieszkańców na planowane w gminie Rybno imprezy.

1 maja 2023r. na stadionie gminnym w Rybnie odbyła się pierwsza tegoroczna impreza plenerowa- Wielka Rybnowska Majówka.  Dopisała pogoda, uczestnicy, przygotowano wiele atrakcji – były stoiska gastronomiczne i inne komercyjne, występy sceniczne, wesołe miasteczko dla najmłodszych. W przyjaznej, radosnej atmosferze goście bawili się do 22.00 godziny, a zwieńczeniem wydarzenia była integracyjna potańcówka w rytmach największych przebojów muzyki tanecznej.

7 maja po raz trzeci na terenie stawów rybnych w miejscowości Jasieniec odbyły się Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Rybno. Zwycięski puchar powędrował do Rafała Targaszewskiego, który złowił ryby o łącznej wadze 4 kg 520 g. Tego  dnia pogoda dopisała, atmosfera też była bardzo sprzyjająca. Nie zawiedli przede wszystkim uczestnicy, w tym roku do zawodów stawiło się około 40 osób.

14 maja br. w miejscowości Jasieniec  gm. Rybno odbył się po raz pierwszy Rodzinny Piknik Kajakowy. Dziękujemy Państwu Maryli i Mariuszowi Bajurskim, Stowarzyszeniu Kajakowcy Sochaczewa, Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Sochaczewie oraz wszystkim zaangażowanym za pomoc przy organizacji wydarzenia, w trakcie którego zostały przeprowadzone zawody kajakowe o puchar Wójta Gminy Rybno w trzech kategoriach:

  • W kategorii kobiet zwyciężyła Maja Kalinowska.
  • W kategorii mężczyzn zwyciężył Szymon Kupis.
  • W kategorii rodzin zwyciężyli Julia Piasta i Szymon Kupis.

Jak wcześniej wspominałem, 1 czerwca na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie zostało zorganizowane dla uczniów i przedszkolaków wydarzenie pn.: "Rodzinny Dzień Dziecka w Szkole - Nasza EkoGmina". Na uczniów i przedszkolaków czekały liczne atrakcje a przede wszystkim gry i zabawy o tematyce ekologicznej.

4 czerwca w godzinach 15.00-20.00 na stadionie gminnym w Rybnie przy ul. Wyszogrodzkiej 10 odbędzie się „Rodzinny Dzień Dziecka”. Program wydarzenia skierowany jest zarówno do młodszych jak i starszych dzieci, pełen atrakcji, niespodzianek, zabaw. Będą też stoiska gastronomiczne, dmuchańce, występy sceniczne. Tego dnia również prowadzona będzie zbiórka na dalsze leczenie chorej Gabrysi- małej mieszkanki gminy Rybno. 

11 czerwca w Centrum Szkolenia Jeździeckiego Rancho Rumak w Józinie odbędą się przejazdy szkoleniowe na koniach w konkurencjach: skoki przez przeszkody, ujeżdżanie, Horse Agility. Sędzią będzie olimpijczyk Pan Wojciech Mickunas. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem Wójta Gminy Rybno. Rozpoczęcie wydarzenia od godziny 10:00.

Serdecznie zapraszamy na wszystkie nasze wydarzenia, które będziemy organizowali w najbliższym czasie.

Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów.

Ja również dziękuję za rozmowę i życzę miłego dnia.

(UG Rybno)
 

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%