Zamknij
REKLAMA

Umowa deweloperska - czy można się z niej wycofać?

08:48, 21.07.2021 | materiały partnera

Podpisałeś umowę deweloperską, ale ze względu na zmianę życiowych planów zastanawiasz się, czy możesz się z niej wycofać? Odstąpienie od umowy deweloperskiej jest możliwe – sprawdź, co powinieneś zrobić.

Nowe mieszkania w Ożarowie Mazowieckim cieszą się dużym zainteresowaniem. Wielu nabywców zastanawia się jednak, jak wyglądają poszczególne formalności związane z zakupem nieruchomości i ewentualną rezygnacją z umowy deweloperskiej.

Kiedy można odstąpić od umowy deweloperskiej?

W relacji deweloper-klient to właśnie ten drugi jest na słabszej pozycji. Aby chronić konsumentów przed nadużyciami ze strony firm deweloperskich, w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tzw. ustawa deweloperska) została przewidziana możliwość odstąpienia od umowy deweloperskiej. Kiedy możesz to zrobić?

Jako nabywca nieruchomości możesz odstąpić od umowy deweloperskiej, gdy:

  • W jej treści brakuje informacji. Ustawa deweloperska dokładnie wskazuje elementy, które muszą znaleźć się w takiej umowie – to m.in. cena nabycia prawa czy określenie usytuowania mieszkania w budynku.
  • Istnieją rozbieżności między informacjami zawartymi w umowie deweloperskiej i prospekcie informacyjnym czy załącznikach.
  • Nie otrzymałeś od dewelopera prospektu informacyjnego z wymaganymi załącznikami.
  • Deweloper nie zadbał o to, aby informacje w prospekcie informacyjnym i załącznikach (na podstawie których sporządzono umowę deweloperską) były zgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej.
  • Prospekt informacyjny, który posłużył deweloperowi do przygotowania treści umowy, nie zawiera wymaganych ustawowo informacji.

Ustawa przewiduje jeszcze jedną sytuację, gdy będziesz mógł odstąpić od umowy deweloperskiej. Będziesz miał taką możliwość, gdy deweloper nie przeniesie na Ciebie prawa własności mieszkania w terminie, który został sprecyzowany w umowie deweloperskiej.

Ile jest czasu na odstąpienie od umowy deweloperskiej?

Kwestia możliwości odstąpienia od umowy deweloperskiej to nie wszystko – pozostaje jeszcze termin. To, ile masz czasu na wycofanie się z umowy, zależy od powodu, dla którego chcesz to zrobić:

  • Jeżeli przyczyną są wady występujące w umowie deweloperskiej czy prospekcie informacyjnym, to masz 30 dni. Termin ten liczy się od dnia zawarcia umowy.
  • Gdy minął termin przeniesienia prawa własności i z tego powodu chcesz odstąpić od umowy, to będziesz mógł to zrobić dopiero po upływie 120-dniowego terminu wyznaczonego firmie deweloperskiej.

Zdecydowanie łatwiej jest odstąpić od umowy deweloperskiej, gdy deweloper nie dopilnował kwestii formalnych.

Umowne prawo do odstąpienia od umowy deweloperskiej

Ustawa deweloperska precyzuje, kiedy – jako kupujący – będziesz mógł odstąpić od umowy deweloperskiej. Jednak ustawowe przesłanki to nie wszystko. Wycofać możesz się również wówczas, gdy zapewniłeś sobie taką możliwość w treści umowy. Umowę deweloperską można negocjować.

Na wypadek jakich sytuacji potencjalni nabywcy najczęściej zapewniają sobie możliwość wycofania się z umowy? Oto kilka przykładów:

  • Bank może odmówić przyznania kredytu na zakup nieruchomości. To standard we wszystkich umowach deweloperskich, gdy klient ma zamiar sfinansować zakup mieszkania z kredytu hipotecznego.
  • Kupujący może znaleźć się w trudnej sytuacji. Możesz wynegocjować zapis, zgodnie z którym będziesz miał prawo odstąpić od umowy, gdy np. zdiagnozowana zostanie u Ciebie poważna choroba.
  • Może miejsce zmiana podatku VAT. W rezultacie zmiany przepisów lokal może stać się o wiele droższy. Na taką okoliczność również warto się zabezpieczyć.

Jeżeli chcesz mieć pewność, że będziesz mógł odstąpić od umowy deweloperskiej i nie poniesiesz z tego tytułu kar, powinieneś skonsultować treść projektu umowy z prawnikiem.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%