Zamknij
REKLAMA

Kursy języka angielskiego dla młodzieży - przygotuj się przed maturą!

10:34, 21.06.2022 | materiał partnera

Mimo że egzamin maturalny jest czynnikiem decydującym o przyjęciu na studia, nie jest on wiarygodnym wskaźnikiem znajomości języka angielskiego. Nie można też powiedzieć, że przedmioty nauczane w szkole są wystarczające, aby odpowiednio przygotować do egzaminu maturalnego. Warto więc doskonalić swoje umiejętności językowe.

Kursy języka angielskiego dla młodzieży – z daleka od podręczników

Organizatorzy kursów języka angielskiego dla młodzieży przygotowującej się do matury, tacy jak znana szkoła Angloville, nie mają łatwo. Z jednej strony można założyć, że uczniowie znają na pamięć wiele reguł gramatycznych i zupełnie nieprzydatnych słów. Niestety, na ogół prawdą jest również, że mają oni trudności z wykorzystaniem tej wiedzy. Wynika to z programu nauczania, który jest w rzeczywistości programem kursu maturalnego i dlatego nie koncentruje się na umiejętnościach praktycznych. Jaką formę mogą przybrać kursy języka angielskiego dla młodzieży, aby zmienić tę sytuację? Obozy językowe wydają się być idealnym rozwiązaniem.

Dlaczego nauka na obozie przynosi najlepsze efekty?

To prawda, że gramatyki i słownictwa nie można tak zupełnie zignorować, ale też faktem jest, że ich znaczenie w codziennym życiu jest znacznie mniejsze niż w programie nauczania. Na co dzień potrzeba ogólnych kompetencji językowych, które pozwalają wybrnąć w rozmowie, jeśli się słowa nie zna albo przekazać komunikat mimo pewnych niedoskonałości gramatycznych. Wariant szkolny takich możliwości nie daje, dopiero swobodne rozmowy z lektorami i innymi uczestnikami obozów językowych wręcz stwarzają mnóstwo trudnych językowo sytuacji, z których po prostu trzeba w ten czy inny sposób wybrnąć. A ponieważ całość nie ma formy sztywnego kursu, to nie wiąże się to ze stresem. 

Kursy języka angielskiego dla młodzieży: obozy, które poprawiają oceny na egzaminie maturalnym

W kontekście organizowania obozów językowych zaskakujące może wydawać się stwierdzenie, że przygotowują one do matury. W rzeczywistości jednak, jeśli wzorce dojrzewania są przewidywalne, to narażanie uczniów na stres związany z zapamiętywaniem reguł gramatycznych z pewnością nie wpływa pozytywnie na oceny. W tym przypadku cenna jest swoboda językowa uzyskana na obozie. Ponadto należy stwierdzić, że obóz językowy rozwija słownictwo, nawet jeśli nie tworzy się wypełnionych po brzegi zeszytów z wyrazami. Podobnie jak w codziennych sytuacjach, poszczególne słowa i zwroty można przywołać intuicyjnie w razie potrzeby.

Obozy językowe dla młodzieży są przydatne także po ukończeniu szkoły.

Dla wielu osób kontakt z językiem angielskim - poprzez sposób jego nauczania w szkole - kończy się wraz z egzaminami końcowymi. Obozy językowe dają młodym ludziom możliwość przezwyciężenia zniechęcenia spowodowanego lekcjami i podręcznikami. Kontakt z rówieśnikami i nauczycielami z wielu krajów pozwala im także uświadomić sobie, że nie jest konieczna perfekcyjna znajomość języka, bo drobne błędy nie ograniczają radości ze wspólnej pracy.

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%