Zamknij

Faktoring dla małych i średnich przedsiębiorstw – jak wsparcie finansowe pomaga rozwojowi

10:25, 25.01.2024 art. sponsorowany Aktualizacja: 10:25, 25.01.2024

Faktoring to forma finansowania, z której bardzo chętnie korzystając małe i średnie firmy. Na czym dokładnie polega? W jaki sposób faktoring wspiera rozwój działalności? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na czym polega faktoring?

Jak wspomniano we wstępie faktoring to forma finansowania przedsiębiorstw, z której bardzo chętnie korzystają małe i średnie firmy. Na czym polega w praktyce? Otóż, jest to usługa świadczona na podstawie umowy faktoringowej, w ramach której firma faktoringowa (faktor) wykupuje faktury wystawione przez przedsiębiorcę (faktoranta) jego kontrahentom. Dzięki temu przedsiębiorca nie musi już czekać na odzyskanie należności zamrożonych w fakturach z odroczonym terminem płatności, ponieważ reguluje je firma faktoringowa. W efekcie to właśnie na jej rzecz swoje zobowiązania będą spłacali kontrahenci przedsiębiorcy, co odbywa się zgodnie z terminami określonymi na wystawionych wcześniej fakturach. W praktyce faktoring oferowany jest w różnych formach, co można sprawdzić zapoznając się z ofertą dostępną pod linkiem: https://pragmago.pl/.

Zalety faktoringu

Faktoring to usługa, która cieszy się coraz większą popularnością, ponieważ korzystają z niej firmy działające w wielu różnych branżach. Jest to efektem jej licznych zalet, wśród których wymienić należy między innymi:

  • poprawę płynności finansowej firm, co następuje dzięki ograniczeniu ryzyka powstawania zatorów płatniczych;
  • możliwość przeznaczenia środków na dowolny cel, co oznacza, że mogą one zostać spożytkowane zarówno na bieżącą działalność, jak i inwestycje;
  • ograniczenie formalności do minimum, dzięki czemu korzystanie z faktoringu jest naprawdę szybkie oraz wygodne;
  • dostępność, ponieważ z faktoringu mogą korzystać także firmy z niewielkim stażem na rynku. W przypadku innych form finansowania występują w tym kontekście ograniczenia;
  • brak obciążania zdolności kredytowej, dzięki czemu przedsiębiorstwa korzystające z faktoringu mogą korzystać jednocześnie z kredytów bankowych, np. na inwestycje.

Faktoring a wsparcie rozwoju biznesu

Faktoring to forma finansowania, która wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Daje im bowiem dostęp do kapitału, który mogą przeznaczyć zarówno na pokrycie własnych zobowiązań, jak i inwestycje. W efekcie ograniczone zostaje ryzyko powstawania zatorów płatniczych, a firma korzystająca z faktoringu może swobodnie zarządzać swoją płynnością finansową. W tym miejscu należy podkreślić również to, że faktoring pozwala firmom być konkurencyjnym na rynku, co również wpływa na potencjał do rozwoju. Jest to efektem możliwości zaproponowania klientom faktur z odroczonym terminem płatności, co niewątpliwie wpływa na atrakcyjność oferty.

Podsumowując, należy stwierdzić, że faktoring to usługa, która dzięki dostępowi do kapitału wpływa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Warto podkreślić jednak także to, że korzystać niego mogą również duże firmy, ponieważ jest to forma finansowania, która sprawdza się w wielu różnych sytuacjach.

(art. sponsorowany)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%