Zamknij

Rozwód z orzeczeniem o winie po zdradzie małżonka

08:51, 12.01.2022 artykuł sponsorowany Aktualizacja: 08:51, 12.01.2022

Mimo że praktycznie wszyscy małżonkowie obiecują sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską, praktyka życiowa pokazuje, że nie zawsze te deklaracje są trwałe. Niestety wiele małżeństw kończy się po jakimś czasie, zwłaszcza jeśli jedno z małżonków dopuściło się zdrady. A ta – od wieków – bywa najczęstszym powodem rozstania. Podważa zaufanie, rani i jest trudna do wybaczenia. W takiej sytuacji małżonek skrzywdzony może i powinien domagać się rozwodu z orzeczeniem o winie. Warto wiedzieć, co czeka małżeństwo podczas sprawy rozwodowej oraz jakie niesie ona konsekwencje, także dla życia wspólnych dzieci.

Możliwość orzeczenia rozwodu

Na początek należy zaznaczyć, że sąd orzeka rozwód tylko w konkretnych sytuacjach. Muszą być spełnione pewne przesłanki, bez których taki wyrok nie jest możliwy. A zatem po pierwsze między małżonkami musi nastąpić całkowity i trwały rozkład pożycia. Dotyczy to strefy emocjonalnej (uczucia), fizycznej (współżycie) oraz gospodarczej (wspólne prowadzenie finansów – jednak nie zawsze musi być definitywnie zakończone). To tzw. przesłanki pozytywne. Do drugiej grupy – przesłanek negatywnych – zaliczamy fakt, że po rozwodzie nie może ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci oraz że rozwód nie może naruszać zasad współżycia społecznego (np. opuszczenie ciężko chorego małżonka).
Sąd orzeka także w kwestii określenia winy, chyba że mąż i żona wyraźnie określą, że nie chcą osądu w tym zakresie. Orzeczenie może być więc bez winy, z winą jednego lub obojga małżonków lub z pominięciem tej kwestii. Zdrada męża jest jednak mocnym powodem starania się o określenie jego winy. Mimo że to przedłuża cały proces, warto, by żona podjęła ten trud. Wówczas sytuacja będzie jasna i czytelna, a była małżonka zyska możliwość starania się o alimenty od byłego męża.
Istotna jest sprawa zgromadzenia dowodów na potwierdzenie winy męża. W sytuacji zdrady będą to na pewno dowody w postaci bilingów telefonicznych, SMS-ów, e-mali czy wiadomości z komunikatorów internetowych, a także oczywiście zeznania. Warto przygotować się do tego wcześniej, gromadząc odpowiednie dowody.

Warto zobaczyć: https://www.rozwodowy.pl/zdrada_meza_jak_sie_przygotowac_do_rozwodu_z_orzeczeniem_o_winie,414,p.html

Obowiązek alimentacyjny wobec małżonka

Jak wspomniano, po orzeczeniu rozwodu z winy męża, jego była żona może ubiegać się o alimenty. Konieczne będzie wykazanie, że po rozwodzie jej sytuacja materialna uległa pogorszeniu, tj. obecnie żyje na gorszym poziomie niż miało to miejsce w trakcie trwania małżeństwa. Co ważne, nie musi znaleźć się w niedostatku czy utracić dochodów. Jak więc widać, często małżonek pokrzywdzony może dostawać pieniądze od byłego męża czy żony.
Obowiązek alimentacyjny trwa do pięciu lat od momentu rozwodu. Wygasa jednak także w momencie zawarcia nowego związku małżeńskiego przez osobę uprawnioną do otrzymywania świadczenia.

Warto zobaczyć: https://www.rozwodowy.pl/rozwod_i_ustalenie_alimentow_czego_si_spodziewac_w_sadzie,484,p.html

Alimenty na dzieci

Oczywiście po rozwodzie istotna staje się także kwestia alimentów na dzieci. Pozbawione mieszkania i korzystania z dochodów jednego rodzica nie mogą przecież odczuć negatywnie decyzji swoich rodziców. Sąd zatem orzeka alimenty od rodzica, który nie mieszka na stałe ze swoimi dziećmi – zwykle od ojca, zwłaszcza jeśli z powodu zdrady to on się wyprowadza.
Wysokość alimentów w Polsce jest bardzo różna. Zależy od tzw. usprawiedliwionych potrzeb dziecka (związanych z jego wiekiem, rozwojem, zdrowiem itd.) oraz możliwości zarobkowych i finansowych rodzica. Sąd bada te wszystkie elementy. Bierze też pod uwagę kontakty rodzica z dziećmi, sprawdza, czy ojciec wydatkuje jakieś dodatkowe środki na dzieci (np. funduje wyjazdy czy garderobę). Orzeczenie wysokości świadczenia jest więc sprawą zawsze indywidualną i nie ma tu żadnych konkretnych ram.

Warto zobaczyć: https://www.rozwodowy.pl/wysokosc_alimentow_a_dochody_ojca,398,p.html

(artykuł sponsorowany)
 
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%