Zamknij
REKLAMA

Projekt Cohes3ion jako źródło inspiracji kolejnych działań na Mazowszu

12.34, 21.12.2021 Rafał Muszakowski
Skomentuj Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT
REKLAMA

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie podejmuje szereg działań i inicjatyw, które mają za zadanie wpłynąć pozytywnie na rozwój i poprawę spójności na terenie Województwa Mazowieckiego. Szukając jak najszerzej inspiracji i pomysłów na kolejne przedsięwzięcia, władze Mazowsza podejmują również współpracę międzynarodową w ramach programów europejskich, w tym także w programie Interreg Europa. Jednym z takich właśnie działań jest udział w projekcie Cohes3ion, inicjatywie mającej na celu poprawę zarządzania regionalną strategią innowacji oraz promowanie modelu zarządzania wielopoziomowego.

Pomysłodawcą i liderem projektu Cohes3ion jest BEAZ – Agencja ds. Konkurencyjności i Inowacji z Bizkaia, w Kraju Basków z Hiszpanii. Partnerami w projekcie, oprócz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, są przedstawiciele regionów z Włoch, Irlandii, Niemiec, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Szwecji oraz Hiszpanii, co pozwoliło również na zbudowanie doskonałej platformy dobrych praktyk i wzajemnych inspiracji, które zostały wykorzystane podczas dotychczasowej realizacji projektu.

Logotypy Lidera i Partnerów w projekcie Cohes3ion

Poszerzenie składu Mazowieckiej Rady Innowacyjności

Jednym z kluczowych działań w projekcie Cohes3ion było opracowanie Inteligentnej Mapy Terytorialnej, która miała za zadanie zidentyfikowanie luk w procesie wielopoziomowego zarządzania Regionalną Strategią Innowacji dla Mazowsza 2030 (RIS Mazovia). Jednocześnie celem głównym RIS jest uzyskanie przez województwo mazowieckie pozycji jednego
z liderów innowacyjności w Europie Środkowej i Wschodniej do roku 2030. W związku z tym, jednym z wniosków wynikających z opracowania Inteligentnej Mapy Terytorialnej była potrzeba wzmocnienia komunikacji i dalszego rozwoju zarządzania wielopoziomowego,
w szczególności umocnienia współpracy pomiędzy województwem (NUTS1 na poziomie statystycznym), a pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego na terenie województwa mazowieckiego (NUTS3 na poziomie statystycznym). W wyniku podjętych działań przedstawiciele i reprezentanci takich miast jak: Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce, Warszawa, Żyrardów, Wołomina i Piaseczno zostali włączeni w skład Mazowieckiej Rady Innowacyjności, która jest organem opiniodawczo-doradczym dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki innowacyjności, przedsiębiorczości i nowych technologii. Rolą każdego z partnerów lokalnych jest aktywne uczestniczenie w pracach Mazowieckiej Rady Innowacyjności oraz przekazywanie w sposób zwięzły i klarowny informacji zwrotnych pozyskanych od uczestników rynku z reprezentowanego obszaru. Jednocześnie podjęto decyzję o dołączeniu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego także w prace grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji działających na podstawie  Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2030.

Poszerzenie składu Mazowieckiej Rady Innowacyjności było również inspirowane dobrymi praktykami partnerów w projekcie Cohes3ion, w postaci działającej na terenie Kalabrii organizacji FinCalabria oraz waliskiej grupy doradczej „The Tech Valleys Strategic Advisory Group”. Wynik analizy zakresu działań i składu osobowego obydwu instytucji miał wpływ na wprowadzenie koniecznych zmian w strukturze Mazowieckiej Rady Innowacyjności.

 

Animatorzy Rozwoju Gospodarczego

Kolejnym interesującym rozwiązaniem, które zostało zauważone dzięki realizacji projektu Cohes3ion to istniejące na terenie regionu Bizkaia wsparcie organizacji lokalnych i rozwoju przedsiębiorczości dostarczane przez Fundację Azaro. Opierając się na wnioskach
i inspiracjach płynących z działań Fundacji Azaro i regionu Bizkaia, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie podjął decyzję o wzmocnieniu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy regionu i ogłosił konkurs w projekcie Animatorzy Rozwoju Gospodarczego. Wyłonienie animatorów ma przyczynić się do wzmocnienia procesu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2030 (RIS Mazovia)  poprzez dotarcie z wiedzą na jej temat bezpośrednio do przedsiębiorców i potencjalnych przedsiębiorców oraz wywołanie u nich zainteresowania i włączenie w proces przedsiębiorczego odkrywania i działania na rzecz rozwoju obszaru inteligentnych specjalizacji, czyli dziedzin o największym potencjale rozwojowym na terenie Województwa Mazowieckiego.

 

Dobre praktyki Mazowsza

Jednocześnie jako dobre praktyki istniejące na terenie Mazowsza, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przedstawił w ramach projektu Cohes3ion m.in. Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT. Centrum tworzy sieć pięciu laboratoriów, które są otwarte na współpracę między naukowcami, studentami oraz przedsiębiorcami z innowacyjnych branż. CEZAMAT łączy infrastrukturę badawczo-rozwojową z regionalnymi i (między)narodowymi ekosystemami innowacji. Badania prowadzone są w takich obszarach jak: Internet Rzeczy (IoT), technologie terahercowe, miniaturyzacja, fotonika, techniki kosmiczne, nowoczesne terapie i materiały do celów diagnostycznych i terapeutycznych, inżynieria bio-chemiczna i bio-medyczna, projektowanie
i rozwój leków, a także magazynowanie i konwersja energii.

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Z kolei w ramach samego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przedstawiono grupy robocze ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego jako przykład oddolnego oddziaływania przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych na instrumenty regionalnej polityki innowacyjności oraz ukierunkowanie wsparcia ze środków publicznych na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw. Na Mazowszu funkcjonują cztery grupy robocze, po jednej dla każdego obszaru inteligentnej specjalizacji, tj.: bezpieczna żywność, inteligentne systemy w przemyśle i infrastrukturze, nowoczesny ekosystem biznesowy i wysoka jakość życia. Jednym z efektów prac grup roboczych było opracowanie priorytetowych kierunków badań (agend badawczych), które pozwoliły ukierunkować środki dofinansowań pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na działalność badawczo-rozwojową. Dodatkowo, biorąc pod uwagę nowy okres funduszy unijnych na lata 2021-2027, grupy robocze są w trakcie okresu przygotowawczego do rozpoczęcia nowych działań, mających na celu opracowanie podstawy merytorycznej dla kolejnych dofinansowań, właśnie w latach 2021-2027.

Grupy robocze RIS Mazovia

Dotychczasowa realizacja projektu Cohes3ion na Mazowszu przebiega zgodnie z planem,
a więcej informacji o projekcie Cohes3ion, grupach roboczych i innych działaniach prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, mających na celu rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości znajduje się na stronie https://innowacyjni.mazovia.pl/ oraz na profilu na platformie społecznościowej Facebook www.facebook.com/InnowacyjneMazowsze prowadzonych przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich.

Opracował Rafał Muszakowski

(Rafał Muszakowski)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%