Zamknij
13:51, 21.10.2021

W gminie Rybno coraz to więcej przybywa nowych, przebudowanych bądź wyremontowanych dróg gminnych i przy współpracy z powiatem dróg powiatowych. Tym razem rozpoczęły się prace związane z realizacją zadania ,,Przebudowa drogi gminnej nr 380514W Sarnów-Wężyki''. Zostanie przebudowany odcinek drogi o długości 1553 m. Zakres prac będzie polegał m.in. na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej wraz z obustronnymi poboczami z tłucznia. Powstanie dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 4,50 m z obustronnymi poboczami po 0,75 cm oraz wykonane zostaną mijanki w odległości nie większej niż 300 m o szerokości 1 m. Wykonane zostanie również oznakowanie drogi zgodnie ze stałą organizacją ruchu. Dodatkowo w ramach realizowanej inwestycji zostanie wybudowany kanał technologiczny na potrzeby rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej.

REKLAMA
Jeżeli Twój wizerunek przypadkowo znalazł się na tych fotografiach, a nie wyraziłeś na to zgody, prosimy zgłoś to na adres: redakcja@tusochaczew.pl
REKLAMA