Zamknij
REKLAMA

Wójt Gminy Rybno o możliwości ubiegania się o dodatek osłonowy

17:22, 13.01.2022 | UG Rybno
REKLAMA

Dodatek osłonowy, wprowadzony ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Dodatek będzie wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym, bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego. Podstawowym założeniem dodatku osłonowego było objęcie nim dużej liczby beneficjentów, dlatego jako podstawę do stwierdzenia prawa do dodatku przyjęto w uproszczeniu dochód, osiągany „na rękę” czyli netto.  Wysokość dochodów gospodarstwa domowego ustalana będzie na podstawie definicji dochodu określonej w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku dochodowego to:

-w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł na osobę,

- w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę, o której mowa powyżej dodatek osłonowy będzie wypłacany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Wysokość dodatku wynosi:

- 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,

- 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,

- 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,

- 1.150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6-osobowych.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

-500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,

-750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,

-1.062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,

-1.437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6-osobowych.

- Od 4 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Jest to nowe świadczenie, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii, gazu oraz rosnących cen żywności. Zadanie to będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie. Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać w GOPS w Rybnie pod numerem telefonu (46)861-16-14,500-115-268 lub osobiście w siedzibie ośrodka pomocy ul. Parkowa 1/3, 96-514 Rybno w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00 wtorek 10.00-18.00 - mówi Wójt Gminy Rybno Damian Jaworski.

/Komentarze wyłączone na prośbę autora artykułu - UG Rybno/

(UG Rybno)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
0%