Zamknij
REKLAMA
Promuj to ogłoszenie

BS Sochaczew - Inspektor w komórce ds. bezpieczeństwa

Data dodania: 2022-01-12 11:04:46ID: 8406

468Pokaż numercentrala@bssochaczew.pl

Bank Spółdzielczy w Sochaczewie poszukuje pracownika na stanowisko
Inspektora w komórce ds. bezpieczeństwa

Nasze wymagania:
- wykształcenie o profilu informatycznym, prawniczym z elementami informatyki lub ekonomicznym z elementami informatyki;
- minimum 2-3 letnie doświadczenie pracy w bankowości, kontrolingu informatycznym, ochronie danych osobowych, informatycznych zespołach projektowych lub zespołach bezpieczeństwa informacji,
- przynajmniej ogólna znajomość różnych obszarów działalności bankowej lub minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w sektorze finansowym, w obszarze kontroli wewnętrznej, ryzyka braku zgodności lub w audycie wewnętrznym;
- mile widzialne pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, audytora bezpieczeństwa informacji lub systemów informatycznych,
- podstawowa znajomość języka angielskiego,
- odpowiedzialność, zaangażowanie,
- odpowiedzialność, zaangażowanie, samodzielność, asertywność, dociekliwość

Do obowiązków osoby zatrudnionej należeć będzie:
- koordynacja działań w celu identyfikowania, pomiaru i oceny ryzyka operacyjnego związanego ze środowiskiem teleinformatycznym (tzw. ryzyko bezpieczeństwa informacji),
- uczestnictwo w procesie rozwoju systemów informatycznych tak, aby te systemy spełniały wymagania bezpieczeństwa i wymagania prawne,
- uczestnictwo w procesie opracowywania i zatwierdzania standardów i mechanizmów kontrolnych, które mają wpływ na poziom bezpieczeństwa, w tym opiniowanie przygotowanych przez innych pracowników szczegółowych procedur dotyczących bezpieczeństwa informacji, w tym dotyczących zarządzania systemami i infrastrukturą teleinformatyczną,
- kontrola wewnętrzna polegająca na aktywnym, niezależnym monitorowaniu realizacji czynności przypisanych w obszarze bezpieczeństwa informacji jednostkom biznesowym i odpowiedzialnym za obszar technologii informacyjnej - a także raportowanie o wynikach tego monitorowania do Zarządu oraz Rady Nadzorczej,
- weryfikacja umów zawieranych z zewnętrznymi dostawcami usług w zakresie wynikającym ze swoich zadań,
- prowadzenie rejestru umów dostawców zewnętrznych,
- prowadzenie rejestru czynności przetwarzania i rejestru kategorii czynności a także zapewnienie udostępniania tego rejestru uprawnionym podmiotom.
- współudział w projektowaniu planów ciągłości działania w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz usług dostawców zewnętrznych
- współpraca z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie realizacji swoich zadań.
- sprawozdawanie do Zarządu oraz Rady Nadzorczej w obszarze powierzonych zadań,
- zarządzanie i współpraca z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi technologiczne w zakresie bezpieczeństwa banku oraz monitorowanie jakości świadczonych usług serwisowych,
- przygotowywanie i nadzór planów odtwarzania działalności i reagowanie na sytuacje kryzysowe w Banku,
- współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa Banku, w tym z organami ścigania.

Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji, przyjazne środowisko pracy, dobre warunki socjalne, Pracowniczy Program Emerytalny, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, nagrody jubileuszowe
i odprawy rentowe/emerytalne na korzystnych warunkach.
Osoby spełniające powyższe wymagania, zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego e-mailem na adres: centrala@bssochaczew.pl lub pocztą tradycyjną na adres:
Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
ul. Władysława Reymonta 18
96-500 Sochaczew
w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r.

Na składanych ofertach prosimy o załączenie podpisanej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Bank Spółdzielczy w Sochaczewie z siedzibą w Sochaczewie przy ul. Władysława Reymonta 18 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym zamieszczonym w ogłoszeniu o pracę na stronie internetowej www.bssochaczew.pl w zakładce Praca w naszym Banku”.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole Organizacyjno –Administracyjnym pod nr telefonu 48/ 862 28 88 wew. 18.
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.


Promuj to ogłoszenie
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA