Zamknij
REKLAMA
Wykonywanie prac związanych z ociepleniem styropianem oraz pomoc przy wykonaniu w/w prac.
StPr/21/0608
data rozpoczęcia pracy od 28.07.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Prace ogólno budowlane. W sezonie letnim wykonujemy gównie elewacje
StPr/21/0604
data rozpoczęcia pracy od 02.08.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

zgodny ze stanowiskiem
StPr/21/1435
data rozpoczęcia pracy od 02.08.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Praca na wysokości,praca pod napięciem.
StPr/21/0599
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2021
wynagrodzenie od od 5 000 do 10 000 PLN

- prowadzenie zajęć języka angielskiego z dziećmi oraz młodzieżą według metodyki szkoły Early Stage, - dbanie o bezpieczeństwo uczniów przebywających w placówce, - dbanie o rozwój językowy uczniów, - dbanie o relacje z rodzicami, uczniami oraz współpracownikami, - doskonalenie kompetencji nauczyciela poprzez uczestniczenie w oferowanych przez Szkołę Języka Angielskiego Early Stage szkoleniach,
StPr/21/0598
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
wynagrodzenie od od 60 PLN

Sprz?tanie terenu zewn?trznego, zbieranie ?mieci, zamiatanie, grabienie, od?nie?anie w zimie terenu.
StPr/21/0587
data rozpoczęcia pracy od 26.07.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Zabezpieczenie osób i pojazdów autobusowych do realizacji rozk?adu jazdy, sporz?dzanie grafików pracy kierowców, monitorowanie ruchu autobusów, nadzór nad prawid?owym wykonywaniem czynno?ci i pracy kierowców.
StPr/21/0591
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2021
wynagrodzenie od od 3 072 PLN

Przeprowadzanie wywiadów ?rodowiskowych, praca socjalna, udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, pomoc w zakresie rozwi?zywania spraw ?yciowych
StPr/21/0566
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2021
wynagrodzenie od od 3 300 PLN

Sprz?tanie biura i magazynu.Obs?uga maszyny myj?cej i kompaktora.
StPr/21/0550
data rozpoczęcia pracy od 08.07.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Koszenie trawników, prace piel?gnacyjne na terenie ogrodu, prace gospodarcze.
StPr/21/0551
data rozpoczęcia pracy od 09.07.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN