Zamknij
REKLAMA
Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej. Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci.
StPr/23/0354
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2023
wynagrodzenie od od 800 do 1 000 PLN

Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej.Dostosowanie treści metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci.
StPr/23/0355
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2023
wynagrodzenie od od 3 690 PLN

Prowadzenie zajęć muzyczno-ruchowych przy akompaniamencie dla dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat. Realizacja zadań statutowych.
StPr/23/0356
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2023
wynagrodzenie od od 800 do 1 000 PLN

Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej.Dostosowanie treści metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci.
StPr/23/0357
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2023
wynagrodzenie od od 2 000 PLN

Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej.Dostosowanie treści metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci.
StPr/23/0358
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2023
wynagrodzenie od od 1 627 PLN

• obsługa klientów • obsługa kasy fiskalnej • wykładanie towaru
StPr/23/0359
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2023
wynagrodzenie od od 30 PLN

Kontrolowanie wnoszenia opłat za czas parkowania pojazdów, sprawdzanie ważności biletów parkingowych i abonamentów, wystawianie zawiadomień o nie uiszczeniu opłat za parkowanie,naprawianie prostych bieżących usterek.
StPr/23/0346
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2023
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

Prowadzenie autobusu komunikacji miejskiej według okreslonego rozkładu, przewóz pasażerów, zatrzymywanie się na wyznaczonych przystankach. Sprawdzanie wyglądu wewnętrznego i zewnętrznego wozu, utrzymanie w nalżytej czystości pojazdów, boksów garażowych, wypełnienie kart drogowych, rozliczanie się z pobranego paliwa.
StPr/23/0347
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2023
wynagrodzenie od od 30 PLN

- prowadzenie czynności związanych ze Strefą Płatnego Parkowania - wystawianie upomnień dotyczących opłat dodatkowych - prowadzenie rejestru tytułów wykonawczych - opracowywanie zestawień i informacji Strefy Płatnego Parkowania - sporządznie wezwań do zapłaty w zakresie opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu - kontakt z Urzędem Skarbowym oraz przygotowywanie zgłoszeń na policję w sprawie wykroczeń bez ważnego biletu - inne czynności zlecone przez przełożonego
StPr/23/0348
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2023
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

Kierowanie zespołem pojazdów, bieżąca obsługa pojazdu.
StPr/23/0343
data rozpoczęcia pracy od 25.05.2023
wynagrodzenie od od 3 600 PLN