Zamknij
REKLAMA
Sprzątanie pokoi hotelowych Sprzątanie toalet Sprzątanie wspólnych powierzchni Zmiana pościeli
StPr/23/0224
data rozpoczęcia pracy od 27.03.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

- Zapewnienie prawidłowej pracy maszyn i urządzeń produkcyjnych - Analiza przyczyn awarii, podejmowanie działań prewencyjnych, proponowanie ulepszeń - Usuwanie awarii maszyn i urządzeń - Przeprowadzanie terminowych przeglądów i konserwacji
StPr/23/0225
data rozpoczęcia pracy od 03.04.2023
wynagrodzenie od od 5 000 PLN

-Nadzorowanie prac montersko-spawalniczych, -Organizacja stanowisk pracy, -Nadzór nad wyrobami.
StPr/23/0221
data rozpoczęcia pracy od 03.04.2023
wynagrodzenie od od 5 000 PLN

-Nadzorowanie prac montersko-spawalniczych, -Organizacja stanowisk pracy, -Nadzór nad wyrobami.
StPr/23/0222
data rozpoczęcia pracy od 03.04.2023
wynagrodzenie od od 30 PLN

montaż konstrukcji-rurociągów obsługa maszyn i urządzeń wykonywanie elementów stalowych zgodnie z dokumentacją samokontrola wykonywanych elementów
16/3/2023
data rozpoczęcia pracy od 03.04.2023
wynagrodzenie od od 3 680 PLN

spawanie metodą 141 lub 141/111 elementów rurociągu i konstrukcji stalowych praca zgodnie z zasadami BHP i standardami ISO
15/3/2023
data rozpoczęcia pracy od 03.04.2023
wynagrodzenie od od 3 650 PLN

Program stażu
StPr/23/0213
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN

- przygotowanie elementów do malowania, - aplikacja materiałów malarskich metodą hydrodynamiczną.
StPr/23/0208
data rozpoczęcia pracy od 03.04.2023
wynagrodzenie od od 25 PLN

- Obsługiwanie piaskarki, w której znajduje się ścierniwo; - Czyszczenie powierzchni metalowych ( śrutem lub korundem ); - Dbanie o utrzymanie porządku w miejscu pracy; - Bieżąca konserwacja piaskarki, sprawdzanie jej stanu technicznego i zgłaszanie ewentualnych awarii.
StPr/23/0210
data rozpoczęcia pracy od 03.04.2023
wynagrodzenie od od 25 PLN

Kontrolowanie wnoszenia opłat za czas parkowania pojazdów, sprawdzanie ważności biletów parkingowych i abonamentów, wystawianie zawiadomień o nie uiszczeniu opłat za parkowanie,naprawianie prostych bieżących usterek.
StPr/23/0204
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2023
wynagrodzenie od od 3 700 PLN