Zamknij
REKLAMA
Przygotowanie i wykonanie dekoracji okiennych (firany, zasłony)zgodnie z otrzymaną specyfikacją.
StPr/23/0098
data rozpoczęcia pracy od 03.02.2023
wynagrodzenie od od 22,8 PLN

Program stażu
StPr/23/0078
data rozpoczęcia pracy od 30.01.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN

Program stażu
StPr/23/0082
data rozpoczęcia pracy od 06.02.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN

Sporządzenie opinii psychologicznych dla uczestników ŚDS (wstępnych, po okresie adaptacji, aktualizacyjnych), prowadzenie indywidualnych konsultacji i porad dla uczestników, prowadzenie treningów interpersonalnych z uczestnikami.
StPr/23/0074
data rozpoczęcia pracy od 27.01.2023
wynagrodzenie od od 872 PLN

Organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych w zakresie rehabilitacji ruchowej, aktywizacji sportowej, rekreacji, w tym z wykorzystaniem sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego znajdującego się na wyposażeniu ŚDS, prowadzenie gimnastyki grupowej.
StPr/23/0075
data rozpoczęcia pracy od 27.01.2023
wynagrodzenie od od 872 PLN

Program stażu
StPr/23/0044
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN

Prowadzenie lekcji historii.
StPr/23/0021
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2023
wynagrodzenie od od 51 PLN

Prowadzenie lekcji biologii.
StPr/23/0022
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2023
wynagrodzenie od od 51 PLN

Prowadzenie lekcji języka polskiego
StPr/23/0023
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2023
wynagrodzenie od od 51 PLN

Prowadzenie lekcji języka angielskiego.
StPr/23/0024
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2023
wynagrodzenie od od 51 PLN