Zamknij
Odpowiada za kompletowanie i przygotowanie towarów do wysyłki, zajmuje się zabezpieczeniem towarów przed uszkodzeniem, kompletowanie zamówień zgodnie z specyfikacją, dokonywanie wizualnej kontroli jakości towaru, obsługiwanie specjalistycznego sprzętu do pakowania towarów, obsługa skanera magazynowego, ręcznie wykładanie towary na produkcyjnie linii dla dopasowania towaru w kartony zgodnie z wagą
StPr/23/0708
data rozpoczęcia pracy od 15.12.2023
wynagrodzenie od od 3 760 PLN

Pomoc szefowi oraz personelowi szefa kuchni w codziennych zadaniach w kuchni.
StPr/23/0704
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2023
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej.Dostosowanie treści metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci.
StPr/23/0699
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2023
wynagrodzenie od od 3 690 PLN

Naprawa pojazdów samochodowych ( autobusy, samochody ciężarowe)
StPr/23/0697
data rozpoczęcia pracy od 02.01.2024
wynagrodzenie od od 26,2 PLN

Uczestnictwo przy budowie przyłączy kablowych oraz pomoc w wykonywaniu instalacji elektrycznych.
StPr/23/0694
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2023
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

Pracy ogrodnicze, czytanie projektu, instalowanie systemów nawadniających
StPr/23/0696
data rozpoczęcia pracy od 30.11.2023
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

Odpowiada za kompletowanie i przygotowanie towarów do wysyłki, zajmuje się zabezpieczeniem towarów przed uszkodzeniem, kompletowanie zamówień zgodnie z specyfikacją, dokonywanie wizualnej kontroli jakości towaru, obsługiwanie specjalistycznego sprzętu do pakowania towarów, obsługa skanera magazynowego, ręcznie wykładanie towary na produkcyjnie linii dla dopasowania towaru w kartony zgodnie z wagą
StPr/23/0692
data rozpoczęcia pracy od 08.12.2023
wynagrodzenie od od 3 760 PLN

- opracowywanie i aktualizacja systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych - prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz przedstawianie wyników i wniosków z tej kontroli Dyrektorowi Szpitala i Komisji Kontroli Zakażeń Szpitalnych - szkolenie personelu w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych - konsultowanie osób podejrzanych o zakażenie chorobą zakaźną oraz tych u których rozpoznano zakażenie lub chorobę zakaźną
StPr/23/0681
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2023
wynagrodzenie od od 9 201,92 do 10 201,92

Rutynowe prace związane z różnymi etapami budowy. Przygotowywanie narzędzi i materiałów budowlanych. Mieszanie, wylewanie i rozpościeranie betonu i gipsu. Przygotowywanie zapraw murarskich. Dbanie o czystość na miejscu pracy itp.
StPr/23/0671
data rozpoczęcia pracy od 17.11.2023
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

Odpowiada za kompletowanie i przygotowanie towarów do wysyłki, zajmuje się zabezpieczeniem towarów przed uszkodzeniem, kompletowanie zamówień zgodnie z specyfikacją, dokonywanie wizualnej kontroli jakości towaru, obsługiwanie specjalistycznego sprzętu do pakowania towarów, obsługa skanera magazynowego, ręcznie wykładanie towary na produkcyjnie linii dla dopasowania towaru w kartony zgodnie z wagą
StPr/23/0672
data rozpoczęcia pracy od 17.11.2023
wynagrodzenie od od 3 760 PLN