Zamknij
REKLAMA
Kompletacja i pakowanie towaru i inne czynności magazynowe
StPr/22/0512
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

program stażu
StPr/22/0513
data rozpoczęcia pracy od 15.08.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

program stażu
StPr/22/0514
data rozpoczęcia pracy od 15.08.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

kompletacja towaru pakowanie towaru etykietowanie towaru foliowanie palet rozmieszczanie towaru na regałach
StPr/22/0508
data rozpoczęcia pracy od 29.08.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

przygotowanie śniadań, obiadów, prace porządkowe
StPr/22/0500
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2022
wynagrodzenie od od 4 300 PLN

- obsługa i konserwacja agregatów prądotwórczych. - obsługa i konserwacja rozdzielni elektrycznych SN i NN, - bieżąca kontrola stanu urządzeń elektrycznych i instalacji oraz ich konserwacja, - usuwanie usterek urządzeń elektrycznych zgłaszanych przez pracowników Szpitala, - wykonywania napraw urządzeń elektrycznych dostarczanych do warsztatu naprawczego, - wykonywania montażu i demontażu urządzeń elektrycznych, - kontrola stanu oświetlenia całego szpitala i bieżąca wymiana źródeł światła, - usuwanie usterek w pracy elektrycznych urządzeń sterowniczych, - czynny udział w pracach awaryjnych i remontowych
StPr/22/0471
data rozpoczęcia pracy od 25.07.2022
wynagrodzenie od od 3 200 PLN

Udział w działaniach ratowniczo- gasniczych.
StPr/22/0473
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2023
wynagrodzenie od od 3 700 PLN

Prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat.Realizacja zadań statutowych.
StPr/22/0459
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 769,75 do 1 056 PLN

Prowadzenie zajęć muzyczno-ruchowych przy akompaniamencie dla dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat. Realizacja zadań statutowych.
StPr/22/0460
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 769,75 do 1 056 PLN

Edukacja i rehabilitacja dziecka z autyzmem.Opracowanie i realizacja planu IPET. Realizacja zadań statutowych przedszkola.
StPr/22/0461
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 3 079 do 4 224 PLN