Zamknij
REKLAMA

Budżet Iłowa na 2019 rok. Podsumowanie skarbnik Agnieszki Brzeskiej

10:27, 10.01.2019 | Wach
REKLAMA
Skomentuj

Taki był główny temat radnych, którzy dyskutowali o budżecie gminy Iłów na 2019 rok. Jak zaplanował przewodniczący rady Sławomir Tomaszewski, oprócz tego jak zwykle dokonano ostatnich zmiany aktualizujących ostatecznie budżet 2018 roku i przyjęto Wieloletni Plan Finansowy gminy.

 

Jeszcze grudniowa sesja Rady Gminy postanowiła przyjąć projekt budżetu, który, jak mówiła skarbnik Agnieszka Brzeska, planuje dochody w łącznej kwocie  27.150.814 zł, w tym dochody bieżące 26.537.221 zł i dochody majątkowe 613.593 złotych. Największe części to dochody własne,czyli wpływy z podatków i opłat (10.106.647 zł), subwencja ogólna (8.436.451 zł, w tym  część oświatowa wynieść ma 6.120.076 zł) oraz dotacje celowe na zadania zlecone (7.735.313 zł, w tym m.in. świadczenia wychowawcze 4.481.000 zł i świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 3.034.000 zł).

Wydatki zaplanowano na kwotę 25.475.581 zł, w tym wydatki bieżące 24.669.744 i wydatki majątkowe w kwocie 805.837 zł.

Nadwyżka  budżetowa w kwocie 1.675.233 zł  zostanie  przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Największe spośród wydatków to pozycje przeznaczone na - oświatę i wychowanie - 9 451 860 zł, program „Rodzina” – 7.750.400 zł.

Na rok 2019 zaplanowano także dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 300 tysięcy zł i Gminnej Biblioteki Publicznej - 151 tysięcy złotych. Na kulturę fizyczną przeznaczono 524.373 złote oraz 88 tysięcy dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

Planowane wydatki na utrzymanie Stacji Uzdatniania Wody w Iłowie i Brzozówku wyniosą ogółem 592.500 zł, na ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące 167.720 zł.

Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu planuje się na kwotę  100.000 zł. Dochody te wykorzystane będą w całości na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii.

Radni przyjęli także Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iłów na lata 2019-2027. Dotyczy ona głównie planowych terminów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz harmonogramy finansowania inwestycji wieloletnich.

W wykazie  przedsięwzięć ujęto m.in. budowę Stacji Uzdatniania Wody w Lubatce (317.779 zł), rozbudowę szkoły w Brzozowie Starym w latach 2018 – 2020 obejmującą budowę sali gimnastycznej z łącznikiem, rozbudowę wejścia do szkoły oraz budowę parkingu i  drogi wewnętrznej (rok 2019 - 650.000 zł, rok 2020 – 1.500.000 zł) oraz przedsięwzięcie pod  hasłem „Odnawialne źródła energii  dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w Gminie Iłów i Słubice” (w roku 2019 – 105.837 zł, a łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia to wartość 4.615.617 złotych).

Jak twierdził wójt gminy Jan Kraśniewski, budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów oraz wydatków i stanowi podstawę jej gospodarki finansowej. Zamieszczony w uchwale budżetowej plan wydatków, a zwłaszcza dochodów stanowi wyłącznie prognozę ich wpływów do budżetu, gdyż władze gminy będą aktywnie aplikować o dofinansowania wszystkich możliwych gminnych zamierzeń, w tym zwłaszcza w zakresie ułatwiania transportu i gminnej infrastruktury. W tym zakresie zamierza współpracować z wszystkimi jednostkami powiatowymi i wojewódzkimi zarządzającymi gminnymi drogami.

A w trakcie roku na pewno będzie też wiele przypadków konieczności aktualizowania budżetu, zarówno ze względu na otrzymywane dotacje jak i realizacje sprzedaży w faktycznych kwotach. przeprowadzanych inwestycji.   

 

(Wach)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© tusochaczew.pl | Prawa zastrzeżone