Zamknij

Brochów: O alkoholu i pieniądzach

15:54, 10.09.2018 | M.F
REKLAMA
Skomentuj

Krótka sesja, która odbyła się w gminie Brochów w ubiegłą środę 5 września, poświęcona była w zasadzie dwóm tematom: pieniądzom i zezwoleniom na sprzedaż alkoholu.

 

Skarbnik Hanna Wawrzyn przedstawiła projekt zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2030 i budżecie gminy na rok 2018.

Dochody gminy ogółem zwiększono o 136.995 zł, tj. do kwoty 19.794.373 zł. Złożyły się na to kwoty subwencji ogólnej (12.547 zł), dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące (124.148 zł).

Wydatki ogółem zwiększono o 136.695 zł, do kwoty 22.267.681 zł. W tegorocznym budżecie o 27.734 zł zwiększono zakup sprzętu ratownictwa dla OSP, co daje łączną kwotę 50.734 zł. Zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o 12.547 zł. Zgodnie z decyzją wojewody mazowieckiego o 63 860 zł zwiększono budżet rządowego programu „Dobry Start”, o 30 tys. zł wydatki na zakup materiału i wyposażenia i 46.994 złotych na zakup usług pozostałych, o 12.547 zł na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne, 30 tys. dla niepublicznego przedszkola Łoszaki w Lasocinie

Zmniejszono natomiast wynikłe podczas budowy wydatki na budowę wodociągu w miejscowościach Przęsławice, Śladów, Nowa Wieś Śladów, Kromnów, Gorzewnica, Górki o 148.350 zł.

Sprawozdanie wójta Piotra Szymańskiego z prac międzysesyjnych dotyczyło zakończenia budowy 18-kilometrowego odcinka wodociągu, harmonogramu prac przy budowie budynku administracyjnego i terenu przy dotychczasowym Urzędzie Gminy, sukcesywnych remontów dróg gminnych, rozpoczęcia budowy boiska „Orlik” w Janowie (zakończenie prac planowane jest na koniec września), kosztów zainstalowania tablic pamiątkowych w Śladowie i Tułowicach.

Radni przyjęli uchwałę ustalającą dla terenu gminy maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania oraz wprowadzania odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.

wach


 

(M.F)
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© tusochaczew.pl | Prawa zastrzeżone