Zamknij
10:58, 28.09.2021

W dniu 26 września w Ochotniczej Straży Pożarnej w Cyprianach odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Rybnie. Podczas spotkania wybrano nowy skład Zarządu Oddziału, gminnego komendanta oraz prezesa. Na zjeździe dokonano podsumowania minionej kadencji za lata 2016-2021 r. oraz udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi.

REKLAMA
Jeżeli Twój wizerunek przypadkowo znalazł się na tych fotografiach, a nie wyraziłeś na to zgody, prosimy zgłoś to na adres: redakcja@tusochaczew.pl
REKLAMA