Zamknij
11:13, 18.09.2023

Zakończyły się prace na drodze położonej na dz. nr ew. 148 i 149 obręb Kamion łączącej Kamion Duży z Kamionem Podgórnym w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 148 i 149 obręb Kamion” w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 150.000,00 złotych ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W ramach zadania powstała droga o nawierzchni z kruszywa łamanego wraz z podbudową o łącznej długości 380 mb. 

Jeżeli Twój wizerunek przypadkowo znalazł się na tych fotografiach, a nie wyraziłeś na to zgody, prosimy zgłoś to na adres: redakcja@tusochaczew.pl