Zamknij
REKLAMA

Minister rolnictwa pisze do nas w sprawie lotniska

11:43, 09.01.2019 | M.F
REKLAMA
Skomentuj

Publikujemy pismo ministra rolnictwa Jana Ardanowskiego, jakie wystosował do Tadeusza Szymańczaka i wszystkich rolników z Teresina zainteresowanych planem budowy Centralnego Portu Lotniczego na naszych terenach oraz wynikającymi z niego wywłaszczeniami. Minister potwierdza plan i podkreśla, że przyjęte rozwiązania gwarantują naprawienie wszelkich szkód z tym związanych. Publikujemy też odpowiedź Tadeusza Szymańczaka na to pismo.

 

Pismo od ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego do Tadeusza Szymańczaka

20 grudnia 2018

Odpowiadając na Pana pismo z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie planowanej inwestycji pod nazwą Centralny Port Komunikacyjny uprzejmie wyjaśniam:

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego (Dz. U. Poz. 874) w dniu 9 maja 2017 r. na stanowisko Pełnomocnika ds. CPK został powołany Pan Mikołaj Wild, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Do zadań Pełnomocnika należy przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji Centralny port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej, dlatego wszystkie szczegółowe pytania związane z realizacją inwestycji powinny być kierowane do Pełnomocnika.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie był i nie jest organem odpowiedzialnym za realizację CPK, brał natomiast udział (w ramach uzgodnień międzyresortowych) w pracach nad projektem ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, proponując regulacje mające na celu minimalizowanie negatywnych skutków oddziaływania realizacji inwestycji na rolniczą przestrzeń produkcyjną, w szczególności rozłóg gruntów gospodarstw rolnych.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgłosił uwagi, które dotyczyły m.in.:

1) art. 33 ust. 1 pkt 1 dotyczące szczególnych zasad gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji celu publicznego, które mogą zostać ustanowione w planie rezerwacji obszaru inwestycji – w kontekście potencjalnego zbiegu tych przepisów z przepisami ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

2) art. 99 ust. 1 dotyczącego opracowywania wykazu nieruchomości Skarbu Państwa – wskazanie, że pierwotny termin 1 miesiąca od dnia wejścia ustawy w życie na przekazanie pierwszych wykazów jest niemożliwy do realizacji.

3) art. 125 wprowadzającego zmianę do ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Należy podkreślić, że realizacja Centralnego Portu Komunikacyjnego zakłada przemodelowanie polityki transportowej Polski. CPK ma funkcjonować jako węzeł przesiadkowy oparty na zintegrowanych węzłach lotniczym i kolejowym oraz spójnym układzie sieci drogowej. Projekt ten ma priorytetowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego Polski, w szczególności rozwoju innowacyjnego rynku transportu lotniczego. Wymaga zauważenia, że koncepcja ruchu lotniczego opartego w systemie węzła w największym stopniu przyczynia się do zwiększenia dostępności komunikacji lotniczej, a zatem pozwala osiągnąć cele, jakie określił polski Rząd w związku z budową CPK.

Realizacja tych strategicznych celów nie oznacza jednak, że wskazane przez Pana problemy społecznie pozostają niezauważone. Ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym przewiduje szereg rozwiązań, których funkcją jest minimalizowanie strat, jakie mają ponieść właściciele nieruchomości w związku z budową lotniska i inwestycji towarzyszących. Zgodnie z jej przepisami, w związku z wywłaszczeniem nieruchomości, właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu będzie przysługiwało odszkodowanie odpowiadające wartości wywłaszczonych praw. W ramach odszkodowania może być również przyznana nieruchomość zamienna. Zapłata odszkodowania ma nastąpić jednorazowo i niezwłocznie, bowiem w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca odszkodowanie stanie się ostateczna. Przyjęte rozwiązania gwarantują zatem naprawienie szkód, jakie w związku z budową portu lotniczego mogą ponieść okoliczni rolnicy.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski

 

Odpowiedź Tadeusza Szymańczaka

30 grudnia 2019

Szanowny Panie Ministrze, dziękuję za odpowiedź, ale w piśmie naszym z dn. 23.11 2018 r. kierowanym do Pana nie pytaliśmy, kto jest pełnomocnikiem Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo to wiemy, wiemy też, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie jest organem odpowiedzialnym za realizację CPK.

Natomiast przypomnę, że występowaliśmy do Pana, cytuję „W imieniu organizacji z terenu Baranowa, Teresina, Wiskitek zwracam się z prośbą o wyznaczenie spotkania roboczego w składzie 4-5 osób dotyczącego planowanej inwestycji pod nazwą Centralny port Komunikacyjny”.

W dniu 15 czerwca 2018 r. złożyliśmy stosowne pismo do kancelarii ministerstwa i do dnia dzisiejszego nie mamy na nie odpowiedzi. W międzyczasie powstają nowe fakty i okoliczności, z którymi się nie zgadzamy. Mając na uwadze ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych, chcemy podjąć rozmowy w tym zakresie. Chodzi o ocenę skutków społecznych budowy CPK”.

Dlatego nasza propozycja była i jest na tyle czytelna, że nie chcemy rozmawiać na autostradzie czy innych drogach, a właściwym miejscem jest spotkanie dwustronne grupy roboczej z tych trzech gmin, tym bardziej, że Pan Minister powiedział w programie TVP Tydzień 30.12.2018 r., cytuję: „Rolnicy są moimi naturalnymi rozmówcami, jestem jednym z nich i chcę rozmawiać z każdym i w gabinecie, i w każdym dowolnym miejscu”, w myśl tych słów po raz kolejny zwracamy się o wyznaczenie miejsca i terminu do rozmów merytorycznych.

Informuje Pan nas, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi brał udział (w ramach uzgodnień międzyresortowych) w pracach nad projektem ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, proponując regulacje mające na celu minimalizowanie negatywnych skutków oddziaływania realizacji inwestycji na rolniczą przestrzeń produkcyjną, w szczególności rozłóg gruntów gospodarstw rolnych. W tej sytuacji chcemy się zapoznać z tymi warunkami minimalizacji negatywnych skutków oddziaływania na nasze nieruchomości, gospodarstwa i grunty.

W dalszej części pisze Pan – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgłosił uwagi, które dotyczyły m.in. „1) art. 33 ust. 1 pkt 1 dotyczące szczególnych zasad gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji celu publicznego, które mogą zostać ustanowione w planie rezerwacji obszaru inwestycji – w kontekście potencjalnego zbiegu tych przepisów z przepisami ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego”. W świetle przytoczonej odpowiedzi chcemy poznać wszystkie te warunki, gdyż do tej pory nie mieliśmy dostępu do tych dokumentów, a o decyzji i planowanym zajęciu czy też rezerwacji obszaru inwestycji naszych nieruchomości dowiedzieliśmy się z mediów.

Cytując: „2) art. 99 ust. 1 dotyczącego opracowywania wykazu nieruchomości Skarbu Państwa – wskazanie, że pierwotny termin 1 miesiąca od dnia wejścia ustawy w życie na przekazanie pierwszych wykazów jest niemożliwy do realizacji”, dlatego uznajemy, że półroczny okres wejścia w życie tych przepisów pozwoli zapoznać się z tym wykazem nieruchomości zamiennych, o przygotowanie których prosimy na wyznaczone przez Pana spotkanie robocze.

Z dużą uwagą czytając odpowiedź Pana na nasze pismo, mamy mnóstwo wątpliwości co do sposobu wywłaszczania nas z nieruchomości pod cel publiczny, my nie chcemy mieć wątpliwości co do minimalizowania strat, bo nie możemy godzić się na straty, a na pełną rekompensatę i zadośćuczynienie z tytułu naszych nieruchomości, przerwania więzi rodzinnych i środowiskowych, a proponowane przepisy tego nam nie gwarantują.

Pisze Pan również, że „przyjęte rozwiązania gwarantują zatem naprawienie szkód, jakie w związku z budową portu lotniczego mogą ponieść okoliczni rolnicy”. W kierowanym do Pana piśmie zwracaliśmy uwagę nie tylko na port lotniczy, ale również na siatkę kolei i dróg, czyli etap II i III, na bazie doświadczeń z wysiedleniami, które miały miejsce wcześniej w innych miejscach, analizując je, mamy olbrzymie wątpliwości, co do gwarancji naprawienia szkód.

Tadeusz Szymańczak

Poseł na Sejm RP I kadencji

(M.F)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

Komentarze (4)

Członek KC PZPRCzłonek KC PZPR

3 0

A wy dalej wierzycie w to co mówią politycy w mediach?
Poza tym Państwa pismo na pewno było wystarczająco jasno napisane. Odpowiedź ministra to celowe "udawanie głupa" 11:50, 09.01.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

RomekRomek

4 0

Na jesieni mamy wybory. Wtedy problem CPK i wiele innych ma szansę zniknąć. 13:02, 09.01.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

LucckLucck

0 3

Mieszkańców Ursynowa jest 40 razy więcej niż tych gmin razem wziętych. Proponuję żeby wyjaśnili Teresinianom, Wiskitczanom i innym baranom, że wygaszenie lotniska Chopina jest konieczne i w to miejsce musi powstać CPK. Kibicuję tej wspaniałej inwestycji! Minister mógłby zrobić ustawkę, warszawiacy spuścili by paru lokalnym krzykaczom takie lanie, że by się wiocha uspokoiła do końca budowy 10:48, 10.01.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

PawełPaweł

4 0

Warszawiacy w rurkach na d... To się nadają... Jak zacząłeś mieszkać na Ursynowie to lotniska nie było? Trzeba było się tam nie pchać, a po ciszę zapraszam na wieś. Ja po twoje nie przychodzę więc i ty się nie wtrącaj w nasze 13:45, 10.01.2019


REKLAMA
© tusochaczew.pl | Prawa zastrzeżone