Zamknij
REKLAMA

prace zwiążane z utrzymaniem zieleni miejskiej i oczaszczania miasta
StPr/19/0676
data rozpoczęcia pracy od 05.08.2019
wynagrodzenie od do 2 250 PLN

Edukacja i rehabilitacja dziecka z autyzmem. Opracowanie i realizacja planu IPET. Realizacja zadań statutowych placówki.
StPr/19/0677
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2019
wynagrodzenie od od 2 965 PLN

Edukacja i rehabilitacja dzieci z autyzmem. Opracowanie i realizacja planu IPET. Realizacja zadań statutowych placówki.
StPr/19/0678
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2019
wynagrodzenie od od 404 PLN

Prace magazynowe oraz kontrola jakości produkcji, ocena zgodności i prawidłowości wykonania elementów produkcyjnych.
StPr/19/0673
data rozpoczęcia pracy od 19.08.2019
wynagrodzenie od od 14,7 PLN

Czynności związane z kompletowaniem towaru na magazynie.
StPr/19/0674
data rozpoczęcia pracy od 19.08.2019
wynagrodzenie od od 14,7 PLN

Czynności zwiazane z kompletowaniem towaru za pomocą wózka widłowego.
StPr/19/0675
data rozpoczęcia pracy od 19.08.2019
wynagrodzenie od od 14,7 PLN

Obsługa maszyn myjących, obsługa belownicy.
StPr/19/0672
data rozpoczęcia pracy od 02.08.2019
wynagrodzenie od od 2 250 PLN

Planowanie i prowadzenie zajęć wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej, dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci.
StPr/19/0662
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2019
wynagrodzenie od od 468,75 PLN

Bieżąca kontrola stanu czystości dzieci(2x w miesiącu), ważenie i mierzenie dzieci(2x w roku szkolnym), udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym, wykonywanie innych poleceń dyrektora zwiazanych z och
StPr/19/0666
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2019
wynagrodzenie od od 532,8 PLN

Utrzymanie porzadku na terenie przedszkola i ogrodu przedszkolnego, palenie oraz wygaszenie pieca CO w okresie niegrzewczym,niegrzewczym, dokonywanie drobnych napraw.
StPr/19/0667
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2019
wynagrodzenie od od 1 125 PLN


© tusochaczew.pl | Prawa zastrzeżone