Zamknij
REKLAMA
Odpowiada za kompletowanie i przygotowanie towarów do wysyłki, zajmuje się zabezpieczeniem towarów przed uszkodzeniem, kompletowanie zamówień zgodnie z specyfikacją, dokonywanie wizualnej kontroli jakości towaru, obsługiwanie specjalistycznego sprzętu do pakowania towarów, obsługa skanera magazynowego/obsługa wózka widłowego (osoby mogą być do przyuczenia), dopasowania towaru w kartony zgodnie z wagą.
StPr/23/0114
data rozpoczęcia pracy od 26.04.2023
wynagrodzenie od od 3 648 PLN

Realizacja opieki pielęgniarskiej
StPr/23/0108
data rozpoczęcia pracy od 28.01.2023
wynagrodzenie od od 6 500 PLN

Obsługa i konserwacja agregatów prądowo twórczych Obsługa i konserwacja rozdzielni elektrycznych SN i NN, transformatorów i akumulatorowni Czynny udział przy wykonywaniu pomiarów elektrycznych skuteczności ochrony p. porażeniowej, stanu izolacji oraz rezystancji uziomów Bieżąca kontrola stanu urządzeń elektrycznych i instalacji oraz ich konserwacja Usuwanie usterek urządzeń elektrycznych zgłaszanych przez pracowników szpitala Wykonywanie napraw urządzeń elektrycznych dostarczanych do warsztatu naprawczego Wykonywanie montażu i demontażu urządzeń elektrycznych Kontrola stanu oświetlenia całego szpitala i bieżąca wymiana źródeł światła Usuwanie usterek w pracy elektrycznych urządzeń sterowniczych Czynny udział w pracach awaryjnych i remontowych
StPr/23/0109
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od od 4 300 PLN

Pomoc w przygotowaniu dań kuchni wietnamskiej w Barze Sajgon. Przygotowanie surowców, doprawianie.
StPr/23/0110
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od od 3 700 PLN

Asystowanie kosmetyczce, przygotowanie i dezynfekcja narzedzi i stanowiska, utzymanie stanowiska pracy w czystości.
StPr/23/0111
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od od 3 700 PLN

Przygotowanie i wykonanie dekoracji okiennych (firany, zasłony)zgodnie z otrzymaną specyfikacją.
StPr/23/0098
data rozpoczęcia pracy od 03.02.2023
wynagrodzenie od od 22,8 PLN

Program stażu
StPr/23/0099
data rozpoczęcia pracy od 06.02.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN

Program stażu
StPr/23/0078
data rozpoczęcia pracy od 30.01.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN

Program stażu
StPr/23/0082
data rozpoczęcia pracy od 06.02.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN

Sporządzenie opinii psychologicznych dla uczestników ŚDS (wstępnych, po okresie adaptacji, aktualizacyjnych), prowadzenie indywidualnych konsultacji i porad dla uczestników, prowadzenie treningów interpersonalnych z uczestnikami.
StPr/23/0074
data rozpoczęcia pracy od 27.01.2023
wynagrodzenie od od 872 PLN