Zamknij

Gmina Brochów. Wójt z pensją, radni z dietami

15:51, 06.12.2018 | A.W.
REKLAMA
Skomentuj

Ambitny plan obrad narzucił radnym przewodniczący rady Jacek Karaś, którzy zaplanował na sesję, która odbyła się 5 grudnia, podjęcie aż 14 uchwał.

Przed ich przyjęciem głosu udzielił Beacie Wolskiej z Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Rozwoju”, która mówiła o dotychczasowych osiągnięciach, zasadach działania i wsparcia członków tej grupy, do której należy także gmina Brochów.

Agnieszka Winnicka złożyła sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018, a szereg uchwał rozpoczęła skarbnik Hanna Wawrzyn przedstawiając propozycje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2030 i w tegorocznym budżecie gminy.

W związku z opóźnieniami ze strony inwestorów na przyszły rok przełożono wykonanie i przekazanie dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 705 Plecewice – Tułowice.

Bożena Przygoda przedstawiła przyjęte przez radnych propozycje wysokości stawek podatku od nieruchomości, różniących się nieznacznie od dotychczasowych. O podatku od środków transportowych nie rozmawiano, gdyż pozostaje on bez zmian.

Obniżono ministerialną stawkę 54,36 zł średniej ceny kwintala żyta jako podstawy do obliczania podatku rolnego do sumy 51 złotych.

Na realizację przyjętego programu współpracy gminy Brochów z organizacjami pozarządowymi w roku 2019 przeznaczono 84 tysiące złotych.

Kierownik GOPS Ilona Kubera przedstawiła projekt wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w domu i szkole” na lata 2019 – 2023. Rządowy program uwzględnia pomoc w zakresie dożywiania potrzebujących. Ustalono również kryterium dochodowe w wysokości 150% ogólnych warunków dochodu ujętych w programie. W przypadku gminy Brochów kwoty te to 1.051 zł na osobę samotną i 792 złote dla osoby w rodzinie. Jednocześnie w związku z podniesieniem kryterium dochodowego odstąpiono od udzielania zwrotu wydatków poniesionych na tę pomoc.

Radni ustalili stawkę odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na 15 złotych za godzinę.

Bez uwag i jednogłośnie przeszły uchwały dotyczące ustalenia diety dla przewodniczącego Rady Gminy (1.320 zł miesięcznie) i radnych (300 zł za udział w posiedzeniach komisji rady lub sesji).

Wynagrodzenie wójta Piotra Szymańskiego składać się będzie z – wynagrodzenia zasadniczego (4.700 zł), dodatku funkcyjnego (1.900 zł), dodatku specjalnego (2.640 zł) i dodatku za wieloletnią prace w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego (wszystko brutto).

W ramach odpowiedzi na pytania i uwagi wójt mówił o planowanym objeździe gminnych dróg wraz z dyrekcją Kampinoskiego Parku Narodowego w celu ustalenia planu ich remontu i zakresu zaangażowania w naprawie za ich zniszczenia. Dotyczy to m.in. dróg w Famułkach, Bromierzyku, Famułkach Królewskich. Istnieje też potrzeba uzupełnienia oświetlenia ulicznego.

Trwają końcowe prace przy odbiorze sieci wodociągowej. Chętni powinni zgłaszać się do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, gdyż kwestie przyłączy są indywidualne dla każdego gospodarstwa.

Jak mówił wójt Szymański, a najbliższym czasie jako część projektu rządowego zaistnieje możliwość podłączenia do wszystkich gminnych szkól internetu szerokopasmowego. Będzie to też możliwe dla odbiorców indywidualnych, jednak wymaga bezpośredniego kontaktu z operatorem sieci, przy czym gmina może pomagać.

Na zakończenie sesji wójt Piotr Szymański zaprosił wszystkich na tradycyjne spotkanie wigilijne, które odbędzie się 16 grudnia po mszy przy brochowskim kościele, a następna sesja Rady Gminy odbędzie się jeszcze w tym roku, 28 grudnia. Początek sesji o godz. 9.00.

 

(A.W.)
REKLAMA

Komentarze (1)

SkrybaSkryba

1 0

Który zaplanował sesje, która odbyła się


Kto to pisze? 00:58, 07.12.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

© tusochaczew.pl | Prawa zastrzeżone